Питання для первірки вивченого.


1.Який рівень в ієрархії живих систем представляє вид Homo sapiens?

2. Чи є проблема взаємин людини і природи предметом екології?

3.Чи є означена проблема світоглядним питанням?

4.Поясніть слова В.Вернадського: людська діяльність стає геологічною

силою?

5.Якими є наслідки антропогенного впливу на природу на основних

стадіях взаємодії суспільства і природи?

6. Як проявляється руйнівний вплив людини на біосферу?

7. Коли в історії взаємин людини і природи виникли перші екологічні

кризи?

8. Чи була порушена динамічна рівновага в біосфері на примітивному і

агрокультурному етапах історіїї взаємин людини і природи?

9. Чому виникає потреба включення аксіологічних орієнтацій в

екологію?

10. Що таке екологічна етика?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси (Л.І. Сидоренко)