Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціологія (Макеєв С.О.) скачати онлайн-> ФЛОРІАН ЗНАНЕЦЬКИЙ (1882-1958)

ФЛОРІАН ЗНАНЕЦЬКИЙ (1882-1958)


Наукові погляди Ф. Знанецького формувалися під впливом гострого методологічного протиборства між прибічниками позитивістської (натуралістичної) та антипозитивістської (антинатуралістичної) орієнтацій у філософії та соціогуманітарних науках. У цьому протиборстві польський учений займав антинатуралі-стичну позицію, яку загалом можна назвати гуманістичною, оскільки вона обґрунтовувала модель наукового пізнання з урахуванням людських, історичних та соціокультурних вимірів дійсності.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціологія (Макеєв С.О.)