Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова) скачати онлайн-> 13.5. Механізм правового регулювання та його структура

13.5. Механізм правового регулювання та його структура


Механізмом правового регулювання називають систему взаємозв’язаних юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання. Механізм правового регулювання — це спосіб функціонування єдиної системи правого регулювання, який розкривається через взаємозв’язки між її складовими елементами.
Категорія “механізм правового регулювання” дозволяє охопити весь процес правового регулювання, представити його в системно-динамічному вигляді, розкрити його структуру, взаємозв’язок і взаємодію всіх елементів, з’ясувати їх характерні ознаки і функції.
Комплексне вивчення механізму правового регулювання і теоретичне опрацювання пов’язаних з ним питань дасть можливість виявити додаткові напрями в дослідженні цього правового явища, зокрема, пошук шляхів підвищення ефективності як окремих складових елементів цього механізму, так і правового регулювання в цілому.
Механізм правового регулювання представляється як діяльність, “робота” складових елементів системи правового регулювання, спрямована на досягнення суспільно корисного результату, що виявляється у втіленні правових норм у життя. Він повинен розглядатись в єдності та у взаємодії всіх його складових як категорія не лише збірна, але й системна. Поняття механізму правового регулювання дозволяє систематизувати юридичні засоби правового впливу на суспільні відносини, визначити місце і роль того чи іншого юридичного засобу у правовому житті суспільства.
До елементів механізму правового регулювання належать: юридичні норми, нормативно-правові акти, акти офіційного тлумачення, юридичні факти, правовідносини, акти правореалізації, правосвідомість та режим законності та правопорядку, який впроваджується в результаті досягнення цілей правового регулювання.
Кожній стадії правового регулювання відповідають специфічні елементи механізму правового регулювання (див. табл.), місце яких у механізмі правового регулювання обумовлене їх функціональною роллю. Функціонування механізму правового регулювання відрізняється послідовністю: кожен з його елементів вступає в дію на певній стадії правового регулювання.

Стадії правового регулювання Елементи механізму правового регулювання
Правотворчість Норма права, закріплена в нормативно-правовому акті
Настання умов, передбачених нормою права Юридичні факти, оперативно-виконавчі правозастосовні акти
Установлення юридичного зв’язку між уповноваженими та зобов’язаними суб’єктами — конкретизація прав і обов’язків, передбачених нормою права Правові відносини, суб’єктивні права та юридичні обов’язки
Втілення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків Акти правореалізації (використання <–> – дотримання, – виконання)
Факультативна стадія настає у випадку недотримання суб’єктивних прав або невиконання юридичних обов’язків Правоохоронний правозастосовчий акт

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Як співвідноситься правове регулювання і правовий вплив?
2. Розкрийте предмет і методи правового регулювання.
3. З яких стадій складається процес правового регулювання?
4. Які елементи входять в механізм правового регулювання?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова)