Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова) скачати онлайн-> 17.6. Співвідношення національного і міжнародного права

17.6. Співвідношення національного і міжнародного права


Розширення міжнародного партнерства і співробітництва в різних галузях громадського життя, всезростаюче значення ролі міжнародних відносин, поглиблення їхнього впливу на внутрішнє життя держав підсилюють значення міжнародного права. Сучасне міжнародне право стає універсальним регулятором, що виражає загальнолюдські цінності та пріоритети.
У нинішніх умовах примат міжнародного права над національним виступає однією з найважливіших правових гарантій забезпечення миру, взаємовигідного співробітництва держав, вирішення задач планетарного характеру, у забезпеченні прав людини.
Міжнародне право — складова частина національної системи права кожної сучасної держави. Ця інтеграція відбувається у процесі укладання державами різного роду договорів, підписання міжнародних декларацій у результаті вступу держави в міжнародні організації. Складається, таким чином, особлива галузь наддержавного права, що включається в систему національного права. Конституція України містить таку норму — у ст. 9 зазначено, що міжнародні договори, обов’язковість яких затверджена Верховною Радою України, є частиною національного законодавства.

Запитання і завдання для самоконтролю
1. Розкрийте системність права та її значення.
2. Які існують підстави поділу права на галузі та інститути?
3. Які ви знаєте галузі права?
4. Розкрийте співвідношення матеріального і процесуального, приватного і публічного, міжнародного і національного права.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова)