19.6. Об’єкти правових відносин


Люди завжди вступають у правові відносини заради задоволення різних матеріальних, культурних, політичних або інших інтересів та потреб. Для досягнення цієї мети суб’єкти правових відносин здійснюють певні дії, спрямовані на досягнення корисного для них результату. Цей результат і є об’єктом правовідносин.
Об’єктом правовідносин є те матеріальне або нематеріальне благо, на використання або охорону якого спрямовані суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників правових відносин. Це блага матеріальні або нематеріальні, а також певні дії, заради яких суб’єкти вступають у правові відносини.Об’єкт правовідносин дуже тісно пов’язаний з інтересом уповноваженої сторони та виступає благом, що охороняється державою. Об’єктами правовідносин можуть бути різноманітні предмети або інші блага, які являють цінність для суб’єктів права.
Об’єкти правовідносин поділяються на:
– матеріальні — предмети матеріального світу, створені природою або людиною;
– нематеріальні особисті блага — життя, честь і гідність, здоров’я, недоторканність, безпека;
– продукти духовної та інтелектуальної творчості (твори літератури, мистецтва, живопису, музики, наукові винаходи і раціоналізаторські пропозиції тощо);
– дії суб’єктів, коли уповноважена особа має право вимагати від зобов’язаної виконання певних дій (дії — це об’єкт правовідносин, наприклад, послуги);
– цінні папери, офіційні документи — паспорти, дипломи, сертифікати, гроші, лотерейні білети.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова)