Зміст


Вступ

Розділ 1. Предмет і основні поняття дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”
1.1. Поняття правоохоронної діяльності
1.2. Поняття правоохоронних органів
1.3. Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”
1.4. Джерела дисципліни і їх класифікація
Контрольні питання

Розділ 2. Судова система України
2.1. Загальні засади судочинства в Україні
2.2. Конституційний Суд України
2.3. Система судів загальної юрисдикції
2.4. Місцеві суди
2.5. Апеляційні суди
2.6. Вищі спеціалізовані суди
2.7. Верховний Суд України
2.8. Статус професійних суддів, народних засідателів і присяжних
2.9. Кваліфікаційні комісії суддів. Вища рада юстиції
2.10. Суддівське самоврядування в Україні
2.11. Організаційне забезпечення діяльності судів
Контрольні питання

Розділ 3. Прокуратура України
3.1. Завдання і принципи діяльності прокуратури України
3.2. Функції прокуратури, їх значення щодо виконання завдань, покладених на прокурора
3.3. Слідство в органах прокуратури. Координація діяльності по боротьбі із злочинністю
3.4. Система органів прокуратури і організація її діяльності
3.5. Кадри органів прокуратури
3.6. Сутність змін, внесених у Закон України “Про прокуратуру” у зв’язку з приведенням його положень у відповідність до ст. 8 Конституції України
Контрольні питання

Розділ 4. Служба безпеки України
4.1. Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України
4.2. Повноваження Служби безпеки України
4.3. Кадри Служби безпеки України, їх правовий та соціальний захист
4.4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України
Контрольні питання

Розділ 5. Органи внутрішніх справ України
5.1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції
5.2. Система органів внутрішніх справ
5.3. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура
5.4. Міліція: завдання, структура і повноваження
5.5. Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції
Контрольні питання

Розділ 6. Державна податкова служба України
6.1. Система, завдання і функції державної податкової служби
6.2. Права, обов’язки і відповідальність органів державної податкової служби
6.3. Посадові особи органів Державної податкової служби Україниі їх правовий захист
6.4. Податкова міліція: завдання, структура і повноваження
6.5. Начальницький склад податкової міліції і його правовий та соціальний захист
Контрольні питання

Розділ 7. Державний департамент України з питань виконання покарань
7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань
7.2. Система органів і установ виконання покарань, підпорядкованих Департаменту, та їх організаційна структура
Контрольні питання

Розділ 8. Оперативно-розшукова діяльність
8.1. Загальні засади здійснення оперативно-розшукової діяльності та її суб’єкти
8.2. Обов’язки і права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
8.3. Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності
8.4. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до оперативно-розшукової діяльності
8.5. Нагляд за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності
Контрольні питання

Розділ 9. Органи досудового слідства і дізнання
9.1. Поняття досудового розслідування і його форми
9.2. Система органів досудового слідства в Україні
9.3. Органи дізнання: система і компетенція
9.4. Органи дізнання в системі МВС України
Контрольні питання

Розділ 10. Органи юстиції в Україні
10.1. Міністерство юстиції України
10.2. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
10.3. Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції
10.4. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України
Контрольні питання

Розділ 11. Нотаріат в Україні
11.1. Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності
11.2. Правові основи діяльності нотаріату
11.3. Нотаріус
11.4. Організаційна побудова нотаріату в Україні
11.5. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій
11.6. Загальні правила вчинення нотаріальних дій
Контрольні питання

Розділ 12. Адвокатура України
12.1. Поняття адвокатури
12.2. Принципи і гарантії адвокатської діяльності
12.3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури
12.4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатів
12.5. Організаційні форми адвокатської діяльності
12.6. Види адвокатської діяльності
12.7. Права адвоката при здійсненні адвокатської діяльності
12.8. Адвокат у кримінальному процесі
12.9. Представництво адвоката в цивільному процесі
Контрольні питання

Список використаної та рекомендованої літературиПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова)