Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова) скачати онлайн-> Розділ 5. Органи внутрішніх справ України 5.1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції

Розділ 5. Органи внутрішніх справ України 5.1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції


Одне з центральних місць серед існуючих в Україні правоохоронних органів посідають органи внутрішніх справ України. Особливе становище цих органів у системі правоохоронних органів зумовлюється обсягом і складністю їх компетенції при здійсненні правоохоронної діяльності, а також тим, що на них покладається основний тягар боротьби зі злочинністю і робота з профілактики та запобігання злочинам з метою реалізації єдиної державної політики боротьби із злочинністю, яка є складовою внутрішньої політики суверенної та незалежної України. Крім того, органи внутрішніх справ найчисленніші серед інших правоохоронних органів України.
На органи внутрішніх справ України покладено виконання таких завдань:
– забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки;
– розкриття і розслідування злочинів, виявлення та розшук злочинців;
– забезпечення безпеки дорожнього руху;
– охорона прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності від протиправних посягань;
– вжиття заходів щодо усунення причин і умов вчинення злочинів та інших правопорушень;
– забезпечення суворого дотримання законності при здійсненні діяльності підрозділів та посадових осіб органів внутрішніх справ України;
– участь у розробці та реалізації державної політики боротьби зі злочинністю;
– визначення основних напрямків удосконалення діяльності цих органів.
Функції органів внутрішніх справ України визначаються завданнями, які вони покликані виконувати.
До основних функцій цих органів належать:
– організація і забезпечення охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;
– захист прав і свобод громадян, суспільства, держави від протиправних посягань;
– організація і забезпечення безпеки дорожнього руху в містах та інших населених пунктах, а також на автомагістральних шляхах;
– здійснення оперативно-розшукової діяльності;
– здійснення дізнання і досудового слідства у кримінальних справах, що належать до їх компетенції.
Правовою основою діяльності органів внутрішніх справ України є Конституція України, закони України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про дорожній рух”, Кримінально-процесуальний кодекс України, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, міжнародні правові акти, ратифіковані у встановленому законом порядку, які визначають компетенцію, порядок організації та основні напрямки діяльності, права та обов’язки органів внутрішніх справ України при виконанні покладених на них завдань.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судові та правоохоронні органи України (А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова)