Реферати.


1. Екологічні кризи: поняття і осмислення сутності.

2. Типи класифікування екологічних криз

3. Природні екологічні кризи і причини їх виникнення.

4. Історичні і сучасні методологічні концепції сутності природних екологічних криз.

5. Екологічні кризи антропогенного походження.

6. Причини, наслідки і шляхи подолання антропогенних екологічних криз.

7. Філософсько-світоглядні аспекти проблеми екологічних криз.

8. Принцип коеволюції людини і природи як основа екологоорієнтованого світогляду.

9. Метанаукові, етичні і світоглядні аспекти в осмисленні екологічних криз.

10. Філософія екологічної кризи як єдність теоретичних і практичних аспектів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси (Л.І. Сидоренко)