Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Мета зовнішнього аудиту

Мета зовнішнього аудиту


Метою перевірки звітності аудитором є висловлення своєї думки про достовірність цієї звітності та її подання відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.
Бухгалтерська або фінансова звітність – це відображення керівництвом підприємства фінансового стану і результатів діяльності фірми. Ця звітність містить у собі зовнішні і внутрішні твердження керівництва, які стосуються активів, зобов’язань, господарських операцій і подій.
Отже, щоб досягти мети, що ставить перед собою аудит, спочатку необхідно визначитися, в достовірності яких саме тверджень аудиторам потрібно пересвідчитися.
Розглянемо класифікацію тверджень менеджменту, якою керується під час проведення аудиту одна з провідних аудиторських фірм світу. Згідно з концепцією цієї фірми, мета фінансового аудиту визначається на двох рівнях:
– мета фінансового аудиту для фінансової звітності в цілому;
– мета фінансового аудиту для кожного окремого компонента фінансової звітності.
Для фінансової звітності в цілому характерне твердження керівництва, яке можна охарактеризувати як достовірне подання і відкритість.
Активи, зобов’язання і господарські операції фірми повинні правильно і постійно підсумовуватися, відноситися до відповідних статей бухгалтерської і фінансової звітності і повністю відображатися у фінансовій звітності.
Для компонентів фінансової звітності характерні такі твердження.
Достовірність. Згідно з цим твердженням, підприємство справді є власником указаних у статтях фінансової звітності активів і має відповідні зобов’язання. Активи існують; господарські операції мали місце; господарські операції належним чином дозволені.
Підраховано й оцінено. Господарські операції підраховані (підраховано) і відображені відповідними сумами (включаючи операції в іноземній валюті). Активи й зобов’язання показані за їх реальною ціною (оцінені) згідно з існуючими принципами бухгалтерського обліку. При відображенні активів і зобов’язань ураховано події й обставини, які впливають на їх реальну вартість (включаючи операції в іноземній валюті).
Записано і підсумовано. Господарські операції, активи і зобов’язання, які повинні бути включені до фінансової звітності, відображені у записах бухгалтерського обліку (записано). Господарські операції відображені відповідними сумами (підсумовано) згідно з їх характером та існуючими принципами бухгалтерського обліку і віднесені до відповідного періоду. Окремо господарські операції і залишки на рахунках бухгалтерського обліку підсумовані у тих статтях фінансової звітності, до якої вони належать.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)