Зміст


ВСТУП

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ. ПРАВОВІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
1. Предмет і завдання судової медицини
2. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи:
а) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи;
б) організація і структура судово-медичної служби в країні.
3. Об’єкти судово-медичної експертизи
4. Документація судово-медичної експертизи

ТЕМА 2. СМЕРТЬ І ТРУПНІ ЗМІНИ
1. Умирання і смерть
2. Ранні трупні зміни та їх судово-медичне значення
3. Пізні трупні зміни та їх судово-медичне значення

ТЕМА 3. УШКОДЖЕННЯ ТУПИМИ ПРЕДМЕТАМИ. ТРАНСПОРТНА ТРАВМА
1. Загальні положення судово-медичної травматології
2. Особливості ушкоджень тупими предметами, їхнє експертне значення
3. Особливості ушкоджень при автомобільних та залізничних травмах

ТЕМА 4. УШКОДЖЕННЯ ГОСТРИМИ ПРЕДМЕТАМИ
1. Загальні положення експертизи ушкоджень гострими предметами
2. Характерні ознаки ран від дії гострих предметів
3. Особливості ран, які утворилися від дії гострих предметів при нанесенні їх своєю і чужою рукою (при самогубствах і убивствах)
4. Основні причини смерті при механічній травмі

ТЕМА 5. ВОГНЕСТРІЛЬНІ УШКОДЖЕННЯ
1. Загальні положення експертизи вогнестрільних ушкоджень
2. Визначення відстані пострілу
3. Вогнестрільні ушкодження одягу
4. Ушкодження при пострілах із мисливської зброї
5. Ушкодження при пострілах холостими патронами
6. Особливості вогнестрільного ранового каналу
7. Визначення послідовності вогнестрільних ушкоджень
8. Визначення можливості здійснювати самостійні дії смертельно пораненою людиною
9. Методи дослідження вогнестрільних ушкоджень

ТЕМА 6. РОЗЛАД ЗДОРОВ’Я І СМЕРТЬ ВІД ГОСТРОГО КИСНЕВОГО ГОЛОДУВАННЯ (ГІПОКСІЯ, МЕХАНІЧНА АСФІКСІЯ, ЗАДУШЕННЯ)
1. Механічна асфіксія, її види, стадії прижиттєвого перебігу, загальноасфіксичні ознаки смерті
2. Судово-медична діагностика видів асфіксії

ТЕМА 7. ТРАВМАТИЧНА СМЕРТЬ НОВОНАРОДЖЕНИХ. УШКОДЖЕННЯ ВІД ДІЇ МЕЖОВИХ ТЕМПЕРАТУР. УШКОДЖЕННЯ ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
1. Травматична смерть новонароджених
а) новонародженість, період новонародженості та її ознаки
б) внутрішньоутробний вік і доношеність новонародженого
в) зрілість новонародженого
г) життєздатність новонародженого
д) живонародженість та її встановлення
е) встановлення тривалості життя дитини після народження
ж) подання допомоги і догляд за новонародженим
з) причини смерті новонароджених
2. Ушкодження від дії межових температур
а) ушкодження і смерть від дії низької температури
б) ушкодження і смерть від дії високої температури
3. Ушкодження від дії електричного струму

ТЕМА 8. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОТРУЄНЬ
1. Поняття “отрута”, “отруєння”, умови дії отрут
2. Судово-медична діагностика отруєнь
3. Деякі аспекти судово-медичної діагностики гострого отруєння етиловим алкоголем

ТЕМА 9. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ З ОБ’ЄКТАМИ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
1. Виявлення, оцінка, вилучення, пакування і надсилання на дослідження речових доказів біологічного походження
2. Питання, які вирішуються при дослідженні крові, волосся, сперми, слюни та інших виділень організму людини

ТЕМА 10. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПОТЕРПІЛИХ, ОБВИНУВАЧЕНИХ ТА ІНШИХ ОСІБ
1. Підстави, організація, методика проведення і документація експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб
2. Експертиза ступеня тяжкості тілесних ушкоджень
3. Експертиза стану здоров’я, штучних хвороб та самоушкоджень
4. Експертиза статевих станів
5. Експертиза при статевих злочинах

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судова психіатрія (С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков)