Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Процедури, що застосовуються в зовнішньому аудиті

Процедури, що застосовуються в зовнішньому аудиті


Аудиторські процедури можна поділити на такі категорії:
– Аналітичні процедури.
– Аналіз структури внутрішнього контролю.
– Перевірка господарських операцій і сальдо рахунків із застосуванням аудиторської перевірки.
Аналітичні процедури включають вивчення й оцінку фінансової інформації через порівняння її з іншими фінансовими або нефінансовими даними. Діапазон існуючих аналітичних процедур дуже широкий – від простого порівняння до складних математичних моделей з кількома змінними. В основі використання аналітичних процедур лежить припущення, що існує певний зв’язок між різними типами даних і цей зв’язок продовжуватиме існувати за інших рівних умов. Якщо існування таких зв’язків у цій звітності, яка піддягає аудиту, очевидне, то аудитор має свідчення, що основні події і господарські операції відображені у цій звітності правильно.
Основні етапи процесу аудиту – укладення угоди на проведення аудиторських послуг, планування, вивчення, оцінка і тестування внутрішнього контролю на підприємстві, підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку, аналіз тенденцій, коефіцієнтів, системний аналіз, статистичний метод аналізу фінансової звітності ін. Підготовка і підписання аудиторського висновку.
Зміст процедур – попередня оцінка властивого ризику та ризику контролю на підприємстві, глибока оцінка загального аудиторського ризику, отримання правильної оцінки ризику контролю для підприємства та рахунків бухгалтерського обліку, уточнення процедур підприємств.
Одним із видів аналітичних процедур є порівняння фінансових показників поточного року з даними підготовлених клієнтами фінансових планів. Однак перш ніж використовувати ці дані в процесі подальшого аналізу необхідно визначити, наскільки інформація є надійною. При цьому звичайно отримують відповіді на такі питання:
– Чи не ставить клієнт за мету досягти нереально високих результатів, коли розробляє внутрішні фінансові плани?
– Чи не перебуває менеджмент компанії чи корпорації під тиском необхідності досягти встановлених фінансовими планами результатів, через що дані фінансової звітності будуть підігнані під “бажані”?
Аналіз трендів (тенденцій). Аналіз трендів – це прогноз певних показників поточного періоду, який базується на вивченні значень цих показників за минулі періоди. Основною перевагою аналізу трендів є його простота.
На жаль, простота аналізу трендів обмежує його ефективність. Візьмемо, наприклад, суму грошових надходжень. З погляду суттєвості вважається, що похибка в 1% для такої статті фінансової звітності, як грошові надходження від продажу, є несуттєвою. Припустимо, що ця стаття фінансової звітності була завищена на 1,5 % через помилкове віднесення обсягу продажу початку наступного року до кінця попереднього року. Отже, замість збільшення на 8,2 % було показано збільшення обсягу продажу за рік на 9,7 %. Здається малоймовірним, щоб просте порівняння з попередніми роками виявило цю помилку. Імовірність виявлення помилки можна було б збільшити, якби була використана модель, побудована для прогнозування продажу, а дані аналізувалися б поквартальне або помісячне, а не щорічно і при цьому враховувалися б сезонні коливання.
Аналіз коефіцієнтів – це вивчення взаємозв’язку між двома або більше змінними (коефіцієнтами), взятими з фінансової звітності.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)