ВСТУП


“Основами законодавства України про охорону здоров’я” (1992) установлено функціонування в системі охорони здоров’я судово-медичної експертизи (ст.71). Здійснення цієї функції є практичною реалізацією судово-медичної науки, яка, виходячи із конституційних прав громадян України на охорону здоров’я і на судовий захист від посягань на життя та здоров’я, виконуючи норми кримінального і цивільного законодавства, грунтується на змісті і прогресивному розвитку теоретичних і практичних медичних дисциплін, цілеспрямовано служить вищій медичній і юридичній освіті і моральному вихованню студентів і слухачів в аспекті діяльності, яка на них чекає.
Положення і досягнення інших наук, які входять до сфери діяльності судової медицини, переносяться в її область не механічно, а теоретично досліджуються, розробляються і специфічно удосконалюються для ефективної реалізації в системі правоохоронних органів і охорони здоров’я.
Якщо мати на увазі кінцеву мету, якій служить судова медицина, то з повним обгрунтуванням можна констатувати її важливе соціальне значення в боротьбі зі злочинами проти життя і здоров’я, в профілактиці травматизму, інтоксикацій, раптової смерті, а також в удосконаленні охорони здоров’я та вихованні етики лікаря і юриста.
Викладання судової медицини у вищих юридичних навчальних закладах по єдиній програмі для всіх факультетів (хотя з різною кількістю навчальних годин) передбачає те, що в майбутньому кожний юрист незалежно від вибраної спеціальності і виконуємої ним роботи повинен бути підготовлений до кваліфікованого огляду трупа на місці події, своєчасного виявлення, вилучення і направлення на експертизу речових доказів біологічного походження, визначення характеру ушкоджень і давнини настання смерті при огляді трупа, правильної постановки питань перед експертом, оцінки якості і повноти висновків судово-медичного експерта тощо. В зв’язку з цим вивченню судової медицини в юридичних вузах придається велика увага.
За останні роки значно виросли можливості судово-медичної експертизи. Розроблені принципово нові методи дослідження основних її об’єктів (живої особи, трупа, речових доказів). Багато з цих методів не тільки підвищуються якість, але і значно скорочують строки експертних досліджень.
Враховуючи високі вимоги до якості і оперативності судово-медичних експертиз та їх зростаючу роль в посиленні боротьби із злочинністю і укріпленні законності Міністерством охорони здоров’я України приділяється постійна увага розвитку і вдосконаленню судово-медичної служби, розробці і впровадженню в практику сучасних досягнень науки і техніки. Все це розширує можливості судово-медичної експертизи і підвищує наукову обгрунтованість експертних висновків.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судова психіатрія (С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков)