Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціологія (Танчин I.3.) скачати онлайн-> Тема 4.2 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА 4.2.1. Сутність і основні елементи соціальної структури

Тема 4.2 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА 4.2.1. Сутність і основні елементи соціальної структури


Суспільство організоване таким чином, що кожна особа має визначене місце щодо інших людей і, як власник цього місця, вона розуміє чого від неї очікують інші особи і чого очікувати від інших людей. Якби так не було, то при кожній зустрічі з іншими особами ми не знали б як себе поводити. Соціальний світ без структури був би хаосом.

Структура з лат. — “будова”, “розміщення”, “порядок”. Під “структурою” розуміють сукупність функціонально пов’язаних між собою елементів, зв’язків і залежностей, що складають внутрішню будову об’єкта. Структуру об’єкта визначають: кількість складових, порядок їх розміщення і характер залежності між ними.

Соціальна структура є тривалим укладом соціальних взаємодій між елементами суспільства: статусами, ролями, групами, організаціями, соціальними інститутами.

Кількість цих суспільних елементів, порядок їх розміщення і характер взаємозалежності визначають зміст конкретної структури конкретного суспільства.

Це можна проілюструвати простим прикладом, який наводив відомий соціолог Джордж Коулмен. Держава інків у результаті європейського завоювання загинула за дуже короткий історичний час, її не стало буквально за кілька років. Але що ж відбулося? Адже люди, пише Коулмен, залишилися ті самі: “Змінилися не люди, а соціальна структура, в якій вони жили. Але результатом зміни став цілком інший стиль життя, інші ресурси і можливості, якими вони володіли”. Індіанці, які ще вчора жили у великій і культурній державі, сьогодні стали просто існувати у своїх поселеннях.

Хоча структура описує стійкий, нерухомий момент будови суспільства (соціальну структуру можна порівняти з кістяком суспільства), все-таки вона змінюється у процесі історичного розвитку. Структура є рухомою. Вона виконує свою роль підтримування стабільності суспільства тільки за умови легітимності, тобто якщо більшість населення визнаватиме структури доцільними. Різкі зрушення в масовій свідомості можуть серйозно підірвати довіру людей до існуючих соціальних структур. Тоді починається нестабільність. Наприклад, 80-ті рр. XX ст. в СРСР розмивання комуністичних ідеалів, переорієнтація масової свідомості на інші цінності підірвали довіру людей до старих структур і вони більше не могли виконувати свою стабілізуючу роль, що в результаті й привело до розпаду Радянського Союзу.

Зміна структури суспільства пов’язана зі зміною суті основних її елементів.

Охарактеризуємо основні елементи соціальної структури детальніше.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціологія (Танчин I.3.)