Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціологія (Танчин I.3.) скачати онлайн-> Бюрократичні організації.

Бюрократичні організації.


На побутовому рівні у суспільній свідомості за терміном “бюрократизм” закріпилося негативне значення. Він міцно асоціюється з чиновницькою рутиною і тяганиною, формалізмом і канцелярщиною. Зовсім інакше розуміння бюрократизму запропонував німецький соціолог Макс Вебер. Він вважає бюрократизм раціональною формою управління сучасною ієрархічною організацією і трактує його як суто наукове поняття. Макс Вебер сконструював “ідеальний тип” раціональної бюрократії. Вчений виходив з того, що влада окремої людини завжди несе в собі небезпеку свавілля. Тому бюрократія, збудована на принципах універсальності і знеособленості, є, на думку Макса Вебера, своєрідною “машиною” для прийняття раціональних рішень. Вона деперсоніфікує людські стосунки, і людина виявляється у підпорядкуванні не іншої особи, а знеособленої системи єдиних норм і правил.

Бюрократичним організаціям (за Максом Вебером) властиві такі ознаки:

кожна посада має чітко визначені обов’язки і відповідальність, внаслідок чого постійна діяльність організації будується на принципах чіткого розподілу праці й обов’язків;

ієрархічна структура влади. Керівники відповідають перед вищестоящими посадовими особами не лише за свої дії, але й за дії своїх підлеглих;

вся діяльність організації ґрунтується на системі норм і правил, які визначають відповідальність посадових осіб, принципи взаємин між ними, забезпечують координованість основних видів діяльності і якість їх виконання незалежно від зміни персоналу;

всі посади передбачають фахову підготовку тих осіб, які їх будуть обіймати. Працівники приймаються на роботу тільки на підставі їх технічної компетенції, а не особистісних якостей (як кажуть, “добра людина — не професія!”);

робота в організації трактується як кар’єра. Мотивами для просування службовою “драбиною” можуть бути вислуга років або заслуги перед організацією, або і те й інше. Посадові особи не можуть бути звільнені без серйозних причин;

адміністративні накази, правила, процедури і повноваження оформлюються у письмовій формі і постійно зберігаються.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціологія (Танчин I.3.)