Головна Головна -> Підручники -> Підручник Судова психіатрія (С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков) скачати онлайн-> ТЕМА 10. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПОТЕРПІЛИХ, ОБВИНУВАЧЕНИХ ТА ІНШИХ ОСІБ 1. Підстави, організація, методика проведення і документація експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб

ТЕМА 10. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПОТЕРПІЛИХ, ОБВИНУВАЧЕНИХ ТА ІНШИХ ОСІБ 1. Підстави, організація, методика проведення і документація експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб


Судово-медична експертиза живих осіб – найбільш ранній і частий вид експертизи, який становить понад 80 % усієї роботи експерта. Ст.76 КПК України передбачає обов’язкове проведення експертизи живих осіб у випадках: встановлення характеру і тяжкості тілесних ушкоджень; установлення статевої зрілості; визначення віку.
Однак практика показує, що підстав для експертизи живих осіб значно більше, ніж їх передбачає закон.
Це такі підстави:

Підстави для експертизи              Для визначення
При хворобах та ушкодженнях:    1. Факту, характеру і тяжкості тілесних ушкоджень.
2. % стійкої утрати працездатності.
3. Агравацій і дезагравацій при ушкодженнях і хворобах.
4. Симуляції і дисимуляції при ушкодженнях і хворобах.
5. Калічення членів і штучних хвороб.
6. Рубців.
7. Загального стану здоров’я.
8. Зараження венеричними хворобами.

Статеві стани:                              1. Статевої зрілості.
2. Статевої недоторканості.
3. Репродуктивної здатності.
4. Вагітності.
5. Пологів і абортів (недавніх і давніх).
6. Спірного статевого стану (гермафродитизму).
7. Спірного батьківства, материнства, заміни дітей.
Статеві злочини:                          1. Згвалтування (насильницького статевого акту).
2. Розпусних дій.
3. Мужолозтва.
4. Статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості.
5. Зараження венеричними хворобами.

З інших приводів:                         1. Віку.
2. Тотожності особи (ідентифікації).
3. Стану і ступеня сп’яніння.

Обстеження живих осіб здійснюється, як правило, у відділах судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб чи в кабінетах судово-медичної експертизи в поліклініках загального типу. У деяких випадках експертиза може бути проведена в лікарнях (якщо потерпілий перебуває на стаціонарному лікуванні), інколи – в кабінеті слідчого, приміщенні міліції, в місцях позбавлення волі, в залі судового засідання, тобто в тих випадках, коли немає потреби використовувати спеціальне обладнання. Рідко вона може проводитись вдома у підекспертного, якщо за станом здоров’я особа не може з’явитися для обстеження. Таку експертизу, щоб уникнути можливих звинувачень експерта в неправильних чи незаконних діях, доцільно проводити в присутності представника судово-слідчих органів. Взагалі при проведенні експертизи має право бути присутнім представник органу дізнання, слідства чи суду, за винятком випадків обстеження осіб іншої статі, пов’язаних з оголенням тіла.
Підставою для проведення обстеження є подання працівників ОВС, а для проведення експертизи – постанова слідчого чи ухвала суду. В цих документах повинні бути викладені попередні дані про обставини справи, а також поставлені конкретні питання, на які очікується відповідь експерта.
Проведення експертизи з ініціативи адміністрації закладів і підпри-ємств, юридичної консультації, громадських організацій і приватних осіб не допускається. Лише в особливих випадках, які вимагають термінового обстеження (наприклад, при згвалтуванні), якщо своєчасне отримання постанови про проведення експертизи неможливе, судово-медичне обстеження потерпілих може, як виняток, проводитись за заявою потерпілих, їх законних представників чи посадових осіб.
Перед проведенням експертизи необхідно обов’язково встановити особу за паспортом чи іншим документом з фотокарткою, який замінює паспорт. Це продиктовано тим, що на експертизу можуть приходити підставні особи. При відсутності документа особа посвідчується представником органу дізнання, слідства, про що робиться помітка у висновках експерта. У тих випадках, коли особа підекспертного не може бути встановлена, він повинен бути сфотографований, а фотознімки повинні бути наклеєні на експертний документ чи його дублікат.
Експертизу осіб, які не досягли 16 років, слід проводити в присутності батьків, дорослих, які їх замінюють, чи вчителів.
Методика проведення експертизи визначається приводом, з якого вона проводиться, метою і завданнями експертизи. Природно, що кожний вид експертизи має своєї особливості. Поряд з цим можна відзначити ряд спільних елементів у методиці проведення експертизи, а саме:
– ознайомлення з обставинами справи;
– вивчення медичних документів, які подаються у вигляді оригіналів;
– опитування підекспертного;
– обстеження підекспертного;
– проведення спеціальних досліджень;
– складання експертного документа – висновків експерта або акта судово-медичного обстеження.
Ці документи повинні повністю відбивати те, що було виявлено у підекспертного і давати науково обгрунтовані відповіді на поставлені питання. Бажано ілюструвати документи фотографіями, схемами, малюнками. Вони складаються у двох примірниках рідною мовою без вживання спеціальних медичних термінів, без помарок, виправлень і скорочення слів. Висилаються за запитом органів розслідування чи суду, а копія залишається у експерта. На руки особі документи не видаються.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судова психіатрія (С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков)