Вступ


Судова психіатрія як галузь загальної психіатрії вивчає психічні розлади відповідно до завдань, що розв’язуються у кримінальному та цивільному процесах. Саме це й зумовлює її назву.
Загальна психіатрія та судова психіатрія як медичні дисципліни мають як спільні, так і відмінні риси. Спільні риси полягають у тому, що обидві дисципліни вивчають психічні розлади за допомогою однакових методів дослідження, діагностики, мають єдину класифікацію психічних захворювань, єдині терміни та поняття, однакову систему наукових поглядів на етіологію та патогенез психічних розладів і систему практичних дій з їх виявлення, профілактики та лікування.
Відмінність цих дисциплін полягає в тому, що судова психіатрія крім наведеного здійснює судово-психіатричну оцінку психічної патології на основі додаткових специфічних критеріїв, що дає змогу вирізнити психічну патологію, яка має певне юридичне значення і зумовлює правові наслідки.
Відповідно до навчальних програм курсу “Судова психіатрія” вищих юридичних закладів освіти у пропонованому посібнику висвітлено практично всі розділи та напрями експертного наукового дослідження з урахуванням сучасних змін класифікації психічних хвороб згідно з Міжнародною класифікацією хвороб десятого перегляду (МКХ-10). Усі психічні захворювання об’єднано в чотири групи відповідно до вимог ст. 19 Кримінального кодексу України: хронічне психічне захворювання; тимчасовий розлад психічного здоров’я; недоумство; інші хворобливі стани психіки. На підставі висновків судових психіатрів, що оцінюються разом з іншими доказами, суд у межах кримінального чи цивільного судочинства приймає процесуальне рішення.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судова психіатрія (С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков)