Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціологія (Танчин I.3.) скачати онлайн-> 5.1.2. Теорії соціальних змін Еволюційна модель.

5.1.2. Теорії соціальних змін Еволюційна модель.


Більшість соціологічних теорій XIX ст. виходили з ідеї, що соціальна еволюція аналогічна еволюції біологічній. Так, Герберт Спенсер, наполягав на тому, що держава не повинна втручатися у суспільне життя, щоб не порушити вільного природного суспільного поступу. Він вважав “боротьбу за існування” і “виживання найбільш пристосованих” основними законами природи і прирівнював цю боротьбу до “вільної конкуренції”: найбільш пристосовані індивіди і соціальні інститути виживуть, а непристосовані — з часом звикнуть.

Найбільш яскравим послідовником Спенсера в розробці теорії соціальних змін був американський соціолог Лестер Уорд. Він наповнив концепцію еволюціонізму гуманістичним змістом, вважаючи, що в основу теорії мають бути покладені принципи не “біології”, а “психології”, оскільки люди є не об’єктами, а суб’єктами соціальних змін. Тобто суспільне життя відрізняється від природних процесів тим, що воно регулюється волею людини. Таким чином, природний розвиток залежить від людської волі і розуму. Якщо для природи характерна стихійна (сліпа) еволюція — “генезис”, то для суспільства — “телезис” (запланована, керована).

Більшість сучасних науковців дотримуються концепції, що еволюція не є однобічно спрямованою, а відбувається одночасно у багатьох напрямках. Вони також визнають, що зміни не обов’язково передбачають прогрес. Сучасні американські соціологи Герхард і Джін Лєнскі вважають, що зміни в соціальній організації суспільства не завжди приносять людству більше щастя чи задоволення. На їхню думку, еволюція суспільства залежить, насамперед, від рівня розвитку технології і способу економічного виробництва, а не від загадкових законів природи і тому кожному суспільству властиві власні шляхи розвитку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціологія (Танчин I.3.)