Зміст


Передмова

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою
1.1. Загальне поняття управління та його види
1.2. Характеристика державного управління
1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади
1.4. Концепція адміністративної реформи — програма вдосконалення державного управління

Глава 2. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
2.1. Предмет і метод адміністративного права
2.2. Адміністративно-правові норми
2.3. Адміністративно-правові відносини
2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями

Глава 3. Суб’єкти адміністративного права
3.1. Поняття суб`єктів адміністративного права
3.2. Президент України
3.3. Органи виконавчої влади
3.4. Державні службовці
3.5. Громадяни України та іноземці
3.6. Об`єднання громадян

Глава 4. Адміністративно-правові (управлінські) методи і форми
4.1. Методи державного управління
4.2. Адміністративний примус
4.3. Форми державного управління
4.4. Правові акти державного управління

Глава 5. Адміністративно-деліктне право
5.1. Адміністративне правопорушення
5.2. Склад адміністративного правопорушення
5.3. Адміністративна відповідальність Поняття і підстави адміністративної відповідальності

Глава 6. Адміністративний процес
6.1. Поняття адміністративного процесу
6.2. Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії)
6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Глава 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки
7.1. Економіка як об`єкт адміністративно-правового регулювання
7.2. Суб`єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки
7.3. Основні напрями державного регулювання економіки

Глава 8. Управління адміністративно-політичною сферою
8.1. Управління обороною
8.2. Управління безпекою
8.3. Управління закордонними справами
8.4. Управління юстицією
8.5. Управління внутрішніми справами

Глава 9. Управління соціально-культурною сферою
9.1. Управління охороною здоров’я
9.2. Управління освітою
9.3. Управління культурою

Глава 10. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності
10.1. Поняття підприємницької діяльності та її суб`єкти
10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності

Глава 11. Забезпечення законності в державному управлінні
11.1. Поняття і система способів забезпечення законності
11.2. Контроль та його види
11.3. Нагляд та його види
11.4. Звернення громадянПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Адміністративне право України (Колпаков В.К.)