Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціологія (Танчин I.3.) скачати онлайн-> Типи сім’ї.

Типи сім’ї.


Існують два найпоширеніших типи сім’ї: нуклеарна та розширена.

Нуклеарна сім’я є найбільш поширеним типом сім’ї в сучасному індустріальному суспільстві. Вона складається із дружини, чоловіка та їхніх дітей. Протягом життя індивід, як правило, буває членом двох нуклеарних сімей: спершу сім’ї своїх батьків, а після власного одруження — сім’ї, яка складається з нього, його дружини та їхніх дітей.

Розширена сім’я — це сім’я, яка складається із кількох поколінь родичів. Вона становить клан (чоловіків разом із їх дружинами і дітьми). Якщо основою нуклеарної сім’ї є подружня пара, то основою розширеної сім’ї є брати і сестри, разом із їх дружинами, чоловіками і дітьми. Розрізняють різні форми розширеної сім’ї: патрілокальну (коли молоді переходять жити у сім’ю чоловіка) і матрілокальну (молоді після одруження переходять жити до сім’ї дружини).

У розширених сім’ях одружений чоловік (або заміжня жінка) в першу чергу залишаються прив’язаними до батьківської сім’ї. Вони в основному пов’язані зобов’язаннями і відповідальністю з тією сім’єю, у якій народилися, а не з тією, з якою вони пов’язані через шлюб. У таких сім’ях відповідальність і турбота розподіляються серед багатьох членів сім’ї. Дитина, наприклад, тісно пов’язана не тільки з батьками, але й зі своїми дядьками і тітками. Вона оточена дорослими, які за певних умов готові взяти на себе обов’язки батьків. Така сім’я добре захищає дитину від різних життєвих неприємностей.

Розширена сім’я характерна для традиційного суспільства. Індустріалізація підірвала розширену сім’ю, одночасно сприяючи розвитку нуклеарних сімей. Американський соціолог Вільям Гуд виділив ряд факторів, які ослаблюють і руйнують розширену сім’ю в індустріальному суспільстві:

по-перше, індустріалізація сприяє горизонтальній мобільності, що призводить до ослаблення родинних зв’язків, які вимагають частих і близьких контактів;

по-друге, індустріалізація сприяє зростанню вертикальної мобільності, що призводить до ослаблення стосунків між родичами, які належать до різних соціальних прошарків;

по-третє, індустріальне суспільство замінює кровноспоріднені групи при вирішенні таких суспільних проблем, як забезпечення навчання, безпеки, грошового кредитування та ін.;

по-четверте, в індустріальному суспільстві на передній план виходять особисті досягнення індивідів, що зменшує їхню залежність від родичів.

Належить розрізняти поняття “сім’я” і “шлюб”.

Шлюб — це комплекс звичаїв, які ґрунтуються на відносинах між сексуально пов’язаною парою дорослих всередині сім’ї.

Типи партнерства у шлюбі та форми шлюбу. Хоча способи утворення сім’ї у різних культурах дуже відрізняються, існують певні правила, які організовують вибір партнера, типи сімейних зв’язків, місце проживання і відносини влади у сім’ї.

Ставлення до шлюбних зв’язків, зазвичай, є більш етноцентричне, ніж усі інші культурні взірці суспільства. Для нас, наприклад, може здаватися неприроднім і неправильним шлюб за домовленістю між батьками молодих, коли майбутнє подружжя практично не зустрічається до одруження. Однак, у Японії, наприклад, не менш дивним вважається виходити заміж за чоловіка, не вибраного батьками дівчини. Ґрунтуючись на позиціях етноцентризму, ми співчуваємо молодим людям із суспільств, відмінних від нашого, що вони не мають свободи при виборі партнера, а вони шкодують наших молодих людей за те, що останні позбавлені батьківської опіки. Насправді, ні перші, ні другі не почувають себе нещасними й обділеними.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціологія (Танчин I.3.)