Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціологія (Танчин I.3.) скачати онлайн-> Ендогамія і екзогамія.

Ендогамія і екзогамія.


Усі суспільства обмежують коло, з якого можна вибирати собі шлюбного партнера. Правильний вибір регулюється двома типами матримоніальних норм: ендогамією та екзогамією.

Ендогамія — це правила, які дозволяють вибирати собі подружнього партнера всередині певних суспільних груп (клас, раса, каста, віро сповідування, національність, плем’я та ін.).

Екзогамія — це правила, які забороняють укладення шлюбу всередині певної суспільної групи. Як правило, забороняється вступати у подружні зв’язки із членами своєї родини.

Моногамія і полігамія. Моногамія — подружжя, що складається з одного чоловіка й однієї жінки. Цю форму спостерігаємо в усіх суспільствах, навіть у тих, де паралельно практикують також інші форми подружніх зв’язків. Хоча для нас, як і для більшості європейців, а також північно- та південноамериканців, японців та багатьох інших народів, моногамія є більш звичною формою шлюбу, хоча переважає менше ніж у 20 % суспільств. Решта 80 % суспільств віддають перевагу полігамії.

Полігамія — така форма подружжя, при якій у шлюб вступають більше ніж два партнери. Існує три форми полігамії. Найпоширенішою є полігінія, або багатоженство.

Як зазначав антрополог Ральф Лінтон, дуже рідко у суспільствах, у яких практикується полігінія, мужчина перебуває у справді кращому становищі, ніж за умов моногамії. Якщо жінки одного чоловіка перебувають між собою у недружніх стосунках, сім’я перетворюється на безконечну арену боротьби, у якій чоловікові відведена роль посередника або “громовідвода”. Якщо ж дружини живуть між собою у злагоді, то чоловік, найвірогідніше, стає об’єктом організованої жіночої опозиції.

Дуже рідкісною формою полігамного шлюбу є поліандрія, коли жінка стає дружиною декількох чоловіків. Такі форми шлюбу побутують у деяких суспільствах Південної Індії і Тибету. Тут вважається нормальним, коли жінка, виходячи заміж, автоматично стає дружиною усіх братів свого чоловіка.

І, нарешті, груповий шлюб, коли декілька чоловіків і декілька жінок перебувають одночасно у шлюбних стосунках між собою. Ця форма шлюбу є реліктовою і вкрай рідкісною. Ще порівняно недавно вона існувала, наприклад, на Маркізьких островах, хоча в минулому була досить поширеною.

Моделі влади у сім’ї. У різних суспільствах у межах сім’ї по-різному розподіляється влада й авторитет. Найпоширенішою (в часі та просторі) моделлю владних стосунків у сім’ї є патріархат, що передбачає домінуючу роль чоловіка в родині: головним є чоловік, а за його відсутності — старший за віком чоловік в родині.

Якщо головна роль належить жінці, то це — матріархат. У чистому вигляді, як домінуючий тип владних стосунків у сім’ї, матріархат трапляється дуже рідко. Але він часто виникає в окремих сім’ях, спричинений певними обставинами — зазвичай, внаслідок смерті чоловіка або за його відсутності з інших причин.

Якщо ж моральні та правові норми суспільства передбачають рівність прав для обох членів родини, то таку модель сім’ї називають егалітарною. Цей тип сімейних стосунків останніми десятиліттями стає найпоширенішим у розвинутих країнах світу.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціологія (Танчин I.3.)