Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аграрне право України (Гайворонський В. М., Жушман В.П) скачати онлайн-> Реорганізація і ліквідація сільськогосподарських кооперативів

Реорганізація і ліквідація сільськогосподарських кооперативів


Припинення діяльності сільськогосподарських кооперативів здійснюється у формі його реорганізації або ліквідації. Питанням реорганізації і ліквідації сільськогосподарських кооперативів та їх об´єднань присвячені норми розділу XI Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».

Кооператив може реорганізуватися (шляхом злиття, приєднання, виділення, розподілу, перетворення) в підприємства інших форм господарювання за рішенням загальних зборів (засновників) у порядку, визначеному статутом. З моменту реорганізації кооператив (об´єднання) припиняє свою діяльність. Всі його права та обов´язки переходять до правонаступника чи правонаступників.

Що стосується ліквідації, то кооператив (об´єднання) ліквідується за рішенням:

— кооператив — загальних зборів членів кооперативу;

— об´єднання — зборів уповноважених представників кооперативів;

— суду або господарського суду.

Ліквідація кооперативу (об´єднання) здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління кооперативом (об´єднанням). Ліквідаційна комісія проводить належну підготовку та організаційну роботу, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що прийняв рішення про ліквідацію кооперативу (об´єднання). Повнота і достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами.

Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляється між членами кооперативу пропорційно вартості їх паю; майно об´єднання — між членами об´єднання в розмірах і в порядку, передбачених статутом об´єднання.

Ліквідація вважається завершеною, а кооператив (об´єднання) таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення до державного реєстру запису про його ліквідацію.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аграрне право України (Гайворонський В. М., Жушман В.П)