Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Етапи проведення аудиту

Етапи проведення аудиту


Проведення аудиту, по суті, є конкретним практичним завданням і жодного аудиту, подібного до іншого, не буває. Однак ряд загальних етапів можна вказати: на початковому етапі здійснюється планування, реєстрація і контроль, аудитор досліджує і дає відповідну оцінку процедурам внутрішнього контролю на підприємстві. Оцінка бухгалтерського обліку й аудиторського ризику- завдання другого етапу. На третьому етапі з’ясовуються шляхи пошуку аудиторських доказів; тестування працівників внутрішнього контролю здійснюється на четвертому етапі. Скорочена і глибока перевірка операцій та процедури дослідження на суттєвість, огляд фінансової звітності здійснюються на п’ятому етапі, на шостому – оформлюються матеріали аудиту і складається аудиторський висновок. Значна увага приділяється перевірці систем та інформації на виході, зокрема аудитор має впевнитись у функціонуванні системи реєстрації та обробки інформації та оцінити її адекватність як основи для складання фінансової звітності. Аудитор повинен також виконати аналіз фінансової звітності, який був би достатнім для формування думки щодо неї.
Важливо скласти програму роботи аудитора, детально відобразивши в ній всі етапи проведення аудиту з моменту укладення договору на проведення аудиту до складання та підписання аудиторського висновку.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) № 1 фінансова звітність визначається як бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан підприємства, результати його діяльності і рух коштів підприємства за звітний період. Фінансову звітність підписують керівник та головний бухгалтер підприємства, до неї відносять:
– Баланс – звіт про фінансовий стан, що відбиває активи, зобов’язання і капітал підприємства на певну дату.
– Звіт про власний капітал, що відображає зміни в складі власного капіталу протягом звітного періоду.
– Звіт про фінансові результати, що відбиває доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.
– Звіт про рух коштів, що відбиває надходження і витрату коштів у звітному періоді.
Примітки до фінансових звітів – сукупність показників фінансових звітів і розкриття іншої інформації, передбаченої положенням, включаючи облікову політику підприємстваПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)