Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціологія: 100 питань 100 відповідей ( Подольська Є.А) скачати онлайн-> Які об’єктивні закономірності суспільного розвитку виділяв Іван Якович Франко?

Які об’єктивні закономірності суспільного розвитку виділяв Іван Якович Франко?


Іван Якович Франко (1856-1916) у працях “Що таке прогрес?”, “Роздуми про еволюцію в історії людства” він намагався простежити розвиток від живої природи, від простих частинок живої матерії до людини. Ідею розвитку він поширював і на суспільство, де один суспільний лад змінюється іншим, більш прогресивним. Франко визнавав об’єктивну закономірність суспільного розвитку. Історія, писав він, “має свої закони, по яких котиться вічно і неоглядне”. Він засуджував суб’єктивно-ідеалістичні, волюнтаристичні погляди на історію суспільства як наслідок діяльності видатних осіб, вважаючи, що “великі королі, полководці і завойовники не тільки не “робили” і не “роблять” історію, а навпаки, історія породила їх самих”.

Творцями історії Франко називав трударів. Викладаючи своє розуміння розвитку людського суспільства, Франко бере за основу “загальні закони еволюції в органічній природі”.

Франко вважав, що у суспільстві боротьба за існування відбувається у двох формах — “одиничній” і “дружній”, як наслідок здруження “одиниць” і “спільності праці”.

В умовах соціального і національного гноблення населення України Франко спрямовує свою діяльність на підвищення національної самосвідомості народу. Він хотів бачити Україну серед розвинених висококультурних націй Європи.

Слід відзначити, що, приділяючи велику увагу національному питанню у розвитку суспільства, Франко ніколи не протиставляв українську націю іншим, у його творчості й натяку немає на якусь її “винятковість” або “місію”.

Моральним ідеалом для Франка є всебічно вихована особистість, її повна свобода. Заперечуючи “всяку владу людини над людиною”, він стверджує природне прагнення людини до добра. Гуманізм і солідарність, на його думку, характеризують моральний прогрес.

Як публіцистичні, так і художні твори Франка просякнуті атеїзмом. У церковниках він вбачав розповсюдників темряви та неуцтва, душителів науки і культури. У статті “Католичний панславізм” він називає католицизм заклятим ворогом слов’янства. Він доводить, що релігія виникла на певному етапі суспільного розвитку, коли люди повністю залежали від стихійних сил природи.


Загрузка...

Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціологія: 100 питань 100 відповідей ( Подольська Є.А)