Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 1.2.1.10. Міфологія “вища” і “нижча” як вираження диференційних процесів в історії

1.2.1.10. Міфологія “вища” і “нижча” як вираження диференційних процесів в історії


Особливість міфології як соціоморфічної форми розуміння історії виявляється й у тому, що з поступовим соціальним розшаруванням тогочасного суспільства міфологічна система також модифікується як за своїм змістом, так і за структурою. Система міфів у процесі диференціації соціальної системи теж поступово, повільно, але неминуче розшаровується на “вищу міфологію” та “нижчу міфологію”. У свою чергу, подекуди спостерігається неоднорідність і власне “вищої міфології”. Скажімо, в Єгипті, Вавило-нії, Греції, Римі тощо виокремлюється своєрідна “аристократична міфологія”, предметом якої є боги та герої, тлумачені як предки аристократичних родів. Більшою чи меншою мірою від “аристократичної міфології” може відрізнятися інший різновид “вищої міфології” — “жрецька міфологія”. Це система міфів, створювана замкненими корпораціями жерців відповідних пізніх первісних суспільств. Серед найширших мас населення формується, розвивається й побутує так звана “нижча міфологія”, предметом якої є соціоморфічно й історично трактовані духи природи — річкові, морські, гірські, лісові тощо, — остільки, оскільки вони дотичні до можливостей, потреб, інтересів і цілей життєдіяльності людини, та духи, безпосередньо пов’язані з усією життєдіяльністю — скотарством, землеробством, народженням та смертю людей тощо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)