Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 1.2.2.1. Європоцентристська обмеженість традиційного трактування міфологічного бачення історії

1.2.2.1. Європоцентристська обмеженість традиційного трактування міфологічного бачення історії


Є некоректною принаймні з двох причин.

По-перше, і сьогодні існує не так уже й мало народів, для яких первісно-споконвічне осмислення історії постає не тільки як органічне, внутрішньо їм притаманне, а й взагалі як єдино правильне, універсальне у традиційному значенні цього слова.

Однак нині все нагальнішою стає необхідність розглядати долю міфологічного бачення історії з позицій розрізнення традиційного значення терміна “універсальність” і того його значення, яке справді відповідало б запитам сучасного поступу людства.

Універсалівтський підхід до вивчення історичного процесу та до його відображення у свідомості, зокрема міфологічній, і в рамках європейської культури був започаткований ще принаймні задовго до спроб його здійснювання мислителями Просвітництва. У відповідному інтервалі застосовності цей підхід і досі є прийнятним і продуктивним. Пошуки універсальності, як вважають Бахгат Ельнаді та Адель Ріфат8, розпочалися ще до появи європейських філософів доби Просвітництва. Свого часу до них вдавалися мудреці та містики, прагнучи знайти якусь унікальну святу засаду, здатну позбавити святість її суто місцевих, племінних чи національних меж і зробити її дохідливою для всіх людей незалежно від місця проживання. Зрештою, вони встановили потенційний зв’язок між індивідуальною свідомістю і свідомістю всього людства. Вже цими діячами культури було зроблено багато для розуміння (значною мірою саме на міфологічно-релігійних підставах) єдності всієї людської історії. У період Просвітництва розкриття таємниць історичної універсальності триває, але вже на інших, секулярних, засадах. Можна загалом визнати, що попри всі їхні крайнощі, концепції просвітників все ж стали новим вагомим кроком в утвердженні традицій універсалістського тлумачення історичного процесу.

Позбавивши пошуки історичної універсальності колориту святості, просвітники тлумачили універсальність як атрибут, тобто докорінну та обов’язкову ознаку людської природи як такої, притаманну кожній людині вже завдяки самій її належності до людського роду, незалежно від етнічних, соціальних, політичних чи духовних відмінностей.

Оскільки ж саме європейська цивілізація була піонером і лідером у розробці концепції історичної універсальності, то, орієнтуючи її саме на себе, ця цивілізація й саму ідею універсальності тлумачила досить однобічно, “неуніверсально”, євроцентристськи. Саме виходячи з такої євроцентристськи традиційно раціоналістичної, просвітницьки тлумаченої історичної універсальності міфологічне бачення історії й постає лише як історичний факт минулого, або в кращому разі як пережиток, реліктовий феномен історичної свідомості.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)