Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 1.2.2.7. Міфи та архетипи історії: К.Г.Юнг

1.2.2.7. Міфи та архетипи історії: К.Г.Юнг


Започаткований Томасом Манном гуманістичний поворот у розумінні та використанні міфу як засобу бачення людиною своєї історії сприяв у подальшому й переосмисленню та піднесенню інтересу до психоаналітичної теорії міфу, розробленої К.Г. Юнгом та його послідовниками. За цією теорією, найглибиннішу основу історії людства як космічної форми мислячого духу становить міфологічне за своєю суттю “колективне несвідоме”. Воно ”ідентичне у всіх людей і утворює тим самим все-загальну підставу духовного життя кожного, будучи за природою надособистісним”‘6. Інваріантними (тобто не плинними, а незмінними, чи, принаймні, такими, що змінюються надто повільно) структурами колективного несвідомого є, за К.Г. Юнгом, архетипи — наріжні глибинні смислові зв’язки, що утворюють вихідні, споконвічні засади культури людства в цілому та відносно окремих локальних історичних культур, спільнота яких і становить всесвітню історію. Те ж, що розуміється під архетипом колективного несвідомого, найкраще з’ясовується, на думку К.Г. Юнга, “через його (архетипу. — І.Б.) співвідношення з міфом, таємничим вченням, казкою”27. За даного підходу міфологія постає передусім споконвічним, одним із наріжних і вічним способом виявлення та обробки архетипів, зафіксованих у відповідних невмирущих образах, тобто утворює своєрідний ефір, в якому здійснюється перебіг усіх процесів всесвітньої історії.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)