Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 1.3.3.1. Релігійний історичний світогляд і релігія як форма свідомості

1.3.3.1. Релігійний історичний світогляд і релігія як форма свідомості


Відразу ж зазначимо, якщо з релігією в ролі соціального інституту релігійний світогляд співвідноситься як утворення загалом локальніше, то з релігією як формою свідомості справа дещо складніша. У різних ракурсах співвідношення релігії як форми свідомості з релігійним інститутом виглядає неоднаково. Є вимір, у якому релігійний світогляд постає і як форма осягнення історичної дійсності з меншим ступенем загальності, ніж релігійна свідомість, що постає одним із станів останньої. Однак цей світогляд у широкому значенні слова (як один із історичних типів людського світогляду загалом) може виступати і родовим поняттям релігії як форми свідомості. У цьому разі в структурі релігійного світогляду (певної множини смислових концентрів) релігія як форма свідомості виступає серцевиною, ядром, центральним концентром означеного світогляду. Цей концентр утворює сукупність інтериоризованих знань (уявлень, поглядів, ідей тощо), сфокусованих на віру у святе (потойбічне, кажучи словами не віруючих, а релігієзнавців), зосереджених на проблематиці гріха, спокути, благочестя, спасіння душі тощо. Водночас релігійний світогляд у його широкому тлумаченні містить і низку інших концентрів. Це передусім сукупність інтериоризованих, внутрішньо засвоєних, духовно асимільованих людиною, таких, що стали надбанням її внутрішнього, духовного світу у вигляді переконань, знань, що виникають, народжуються та функціонують в інших формах людської свідомості (економічної, політичної, правової, етичної, естетичної, філософської тощо). Важливий концентр релігійного світогляду, що теж відіграє певну роль в осмисленні віруючою людиною світу історії, становить також сукупність інтериоризованих знань, що виникають, розвиваються та використовуються у найрізноманітніших галузях фахової, у тому числі наукової, дослідницької діяльності людей. Нарешті, зовнішній структурний концентр релігійного світогляду, значення якого теж аж ніяк не можна недооцінювати в осягненні історичних реалій, формується інтериоризованими знаннями, які продукуються й циркулюють у повсякденному життєвому світі людського буття.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)