Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 1.3.5.1. Релігія як соціальний інститут: історична постановка питання

1.3.5.1. Релігія як соціальний інститут: історична постановка питання


В історії європейської культури одним з перших до вивчення релігії як соціального інституту підійшов англійський мислитель другої половини XIX — початку XX ст. Герберт Спенсер. Разом зі своїм французьким колегою Огюстом Контом вони є основоположниками позитивного, а не філософського, підходу до дослідження соціально-історичного процесу і засновниками “справжньої” науки про суспільство — соціології. Розробляючи засади соціології, Герберт Спенсер якраз і сформулював своє вчення про соціальні інститути, до яких відніс і релігію. Для Спенсера властивим було органіцистське трактування суспільства — за аналогією з живим організмом, за якою будь-яке розвинуте суспільство має три системи органів: S65 ту, що підтримує життя і в біологічному організмі забезпечує живлення, а в суспільстві — виробництво необхідних продуктів; розподільчу, яка на основі поділу праці робить можливим зв’язок і узгодження (consensus) різних компонентів суспільного організму; регулятивну, завдяки якій забезпечується підпорядкування складових соціальному цілому. Органами ж означених трьох систем і виступають, за Спенсером, соціальні установи чи, інакше, соціальні інститути. Мислитель виділяє шість різновидів таких соціальних інститутів: домашні, обрядові, політичні, релігійні (церковні), професійні та промислові. Релігії при цьому він надає особливої ваги, вона, зокрема, розглядається ним ще у першому, теоретичному, томі “Засад соціології”66, тоді як всі інші соціальні інститути, разом з церковними, — у другому, прикладному томі67.

Втім за змістом спенсерівська характеристика інституту релігії є надто бідною й поверховою, зрозуміло, лише з позицій сьогодення, оскільки для того часу зроблене Спенсером було великим, суспільно значущим кроком уперед у розумінні релігії. Сьогодні ж питання про зміст і структуру релігії як соціального інституту ставиться й розв’язується значно конкретніше.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)