Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 1.3.6.1. Історіософське значення релігійної ідеології

1.3.6.1. Історіософське значення релігійної ідеології


Якщо ж акцентувати увагу не на гносеологічних нюансах, а на загальних особливостях осягнення історії через різні форми релігійної свідомості, то в цьому разі специфічні риси релігійної свідомості стосовно релігійної психології відходять на задній план. Першорядного значення у даному разі набуває з’ясування особливостей осмислення історичного процесу на рівні релігійної ідеології щодо такого самого, спрямованого на історію, осмислення засобами релігійної суспільної психології та буденної релігійної свідомості.

Однією з головних відмітних ознак релігійної ідеології щодо інших названих вище форм є те, що в ній духовне освоєння людського, історичного світу відбувається за домінуючою свідомою, а не стихійною компонентою. Осмислення реалій історичного життя у сфері релігійної ідеології здійснюється з давніх-давен, з часів історичного відокремлення духовної діяльності від предметно-практичної. Відбувається це осмислення свідомо і цілеспрямовано. Хоч, звичайно, стихійна складова наявна на всьому шляху виникнення, розвитку, структурування та функціонування релігійної ідеології, однак вона має підпорядко-ваніше значення.

Важливою І специфічною щодо релігійної суспільної психології та буденної релігійної свідомості рисою осягнення історії засобами релігійної ідеології є системність. Якщо за допомогою буденної релігійної свідомості та й релігійної суспільної психології фіксуються (і то не завжди свідомо) в основному ті чи інші фрагменти суспільно-історичних явищ, то релігійна ідеологія постає у вигляді більш-менш послідовної й всеохоплюючої системи поглядів, уявлень, ідей тощо про Бога, природу, суспільство та людину. Останні система релігійної ідеології бере у їх відповідному співвідношенні, через мережу зв’язків, передусім ієрархічних, передбачених адептами відповідної релігії.

Ще однією істотною характеристикою релігійної ідеології є її високоспеціалізований характер. Осягнення світу людського буття відбувається у сфері релігійної ідеології спеціально підготовленими людьми, фахівцями, що відзначаються, як правило, не лише високою кваліфікацією у своїй галузі, а й високим рівнем загальної культури.

Систему релігійної ідеології можна поділити на певні складові. Серед основних: богослов’я (теологія), релігійна філософія, розроблені на їх основі галузеві концепції історичного процесу загалом та його основних сфер — економіки, соціального та політичного життя людей, моралі, права, психології, художньої творчості тощо. Означені концепції розробляються на відповідних теологічних і релігійно-філософських засадах і переважно на рівні раціональному. Загалом у релігійному осягненні історії з двох основних компонент людського пізнання — емоційно-вольової (чуттєвої) та раціональної — перша відіграє роль більшу, ніж, наприклад, в науці чи навіть у філософії. У рамках же самої релігійно-історичної свідомості чуттєва складова має більше значення на рівні релігійної психології та буденної свідомості, і відповідно менше — в релігійній ідеології.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)