Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 1.4.2.2. Особливість зв’язку світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння у філософському історичному світогляді

1.4.2.2. Особливість зв’язку світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння у філософському історичному світогляді


Найчіткіше виражені особливості міфологічного та релігійного світогляду ми розглянули раніше. Зокрема, ми переконалися в тому, що провідним світоглядним рівнем міфологічного освоєння світу історичних подій є світовідчуття, засноване передусім на дії органів чуття людини; а релігійного — світосприйняття, що спирається насамперед на продуктивну здатність людської уяви.

Світоглядне філософське осмислення історичного процесу так само, як і міфологічне чи релігійне містить всі три рівні смисложиттєвого відношення “людина—світ історії—світовідчуття, світосприйняття Й світорозуміння історичної реальності”. Однак домінуючим світоглядним рівнем тут виступає вже не світовідчуття, як у міфології, і не світосприйняття, як у релігії, а історичне світорозуміння.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)