Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 1.4.3. Філософський історичний світогляд: загальна характеристика змісту і структури

1.4.3. Філософський історичний світогляд: загальна характеристика змісту і структури


Поняття “філософський історичний світогляд” і “теоретична система історичних знань” справді досить близькі за змістом. Але аж ніяк не тотожні. Для того щоб виявити відмінності між ними, необхідно насамперед з’ясувати своєрідність світоглядних історичних знань щодо теоретичних історичних знань. Філософський світогляд не є лише пасивним світоспогляданням історичних реалій; він — форма активних пошуків особою самої себе, свого покликання в історичному світі інших людей, основа реалізації нею знайденого покликання. Будучи “наймолодшою” з трьох основних форм світоглядного осягнення історії, породженням суспільства, розвинутішого за ті, що породили відповідно міфологічне та релігійне історичне світоспоглядання, філософський світогляд відзначається структурною розгалуженістю і неабияким багатством змісту. Філософський історичний світогляд

— явище надто складне і багатовимірне. Тому неодновимірною, багато-площинною є і його структура. Елементи цієї структури можуть виокремлюватися й відповідним чином групуватися в різні субструк-тури (підструктури) за відмітними критеріями і навіть у багатьох комбінаціях — залежно від змістових особливостей того чи того різновиду філософського історичного світогляду.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)