Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> Розділ 2. Філософія історії як галузь пізнання 2.1. Об’єкт і предмет філософії історії як галузі пізнання 2.1.1. Історичний процес як об’єкт філософії історії

Розділ 2. Філософія історії як галузь пізнання 2.1. Об’єкт і предмет філософії історії як галузі пізнання 2.1.1. Історичний процес як об’єкт філософії історії


Як ми переконалися, філософія історії, будучи за своїм характером формою світоглядного осмислення історичної дійсності, все ж не редукується до філософсько-історичного світогляду. Адже вона може поставати і в інституалізованому вигляді, а в цьому разі світогляд як певний стан свідомості людей виступає лише одним із компонентів філософії історії, що є соціальним інститутом. В іпостасі високоспеціалізованої, фахової галузі у мережі соціально-гуманітарних дисциплін, що утворюють у своїй сукупності суспільствознавство, філософія історії обіймає досить високий статус. Місце і значення філософії історії у суспільствознавстві, її співвідношення з іншими його галузями зумовлюються природою філософсько-історичного пізнання, особливостями не тільки об’єкта, що ним виступає історичний процес загалом, а й предмета цього пізнання, виокремлюваного з означеного об’єкта за підходом, властивим саме (і тільки) філософії історії.

Історична дійсність як об’єкт філософського дослідження — утворення складне й багатогранне. Вона не тільки твориться, а й інтериоризується кожним з нас, формуючи внутрішній, духовний світ особистості. Тому в певному розумінні не тільки всесвітня історія живе в людських індивідах, реалізується в людях (їхніх діяльності, взаєминах, спілкуванні, свідомості та інших виявах їхнього буття), а й довільна особа носить у собі свою власну історію, сама є не тільки однією з незліченних граней всезагальної історії, а й її своєрідним, хай не завжди свідомим, уособленням. Ось чому зі смертю кожної людської особистості вмирає в одному із своїх вимірів цілий історичний світ.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)