Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 2.1.1.5. Історія як галузь знань

2.1.1.5. Історія як галузь знань


Ще одним вельми важливим значенням терміна “історія” є, врешті-решт, значення історії як галузі знань про минуле. Деякі вчені (той же А.В. Гулига) визначають у цьому зрізі історію як науку, що вивчає минуле людського суспільства11 . Таке визначення загалом правильне, та все ж завузьке, оскільки охоплює лише частину обсягу поняття “історія як галузь знань про минуле”. Якщо ж воно претендує на повноту, вичерпність характеристики означеного виміру історії, то починає хибувати на своєрідний сцієнтизм, наукоцентризм. Адже насправді історію як галузь пізнання аж ніяк не можна зводити лише до наукових знань про минуле, бо вона охоплює й величезний масив позанаукових історичних знань. І не тільки у сфері життєвого світу людини, на рівні практичної, повсякденної, побутової свідомості людей, а й на рівні духовно-теоретичного осмислення. Скажімо, якісно відрізняється від історичної науки філософія історії як спеціалізований різновид пізнання, хоча при цьому філософсько-історичне знання й має, зазвичай, задовольняти такі вимоги науковості, як автентичність, доказовість, повнота охоплення тощо.

З огляду на сказане продуктивнішим є підхід, коли історія як пізнавальна сфера розглядається у вигляді дуже складного, нелінійного, поліцентричного утворення, не векторизованого однобічно лише на наукове чи позанаукове знання про минуле, або ж на той чи інший моноцентризм — європо-, євразіо-, африкоцентризм тощо у вивченні минулого.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)