Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 2.1.2.4. Філософська всесвітня історія

2.1.2.4. Філософська всесвітня історія


Означений різновид рефлективної історії є вже переходом до філософської всесвітньої історії, якщо вона керується загальними точками зору, що є не тільки зовнішньою ниткою, зовнішнім порядком, а й внутрішньою душею, що спрямовує історичні дії, події та факти. Завдяки цьому дороговказу душі і здійснюється перехід до мислячого розгляду історії, філософії історії’, тлумаченої Гегелем як філософія духу, оскільки “предмет, що нас цікавить, — всесвітня історія — коїться в духовній сфері”19.

Між мисленням, сферою самосвідомості й самореалізації духу як такого, у його чистому вигляді, з одного боку, та історичністю як такою, тобто у її чистому вигляді — як зміною взагалі, вираженою у часі, існує, на думку Гегеля, внутрішній, іманентний зв’язок. “Час, — зазначав він, — є началом заперечення у чуттєвому; мислення є та сама негативна, але найбільш внутрішня, безконечна форма, у котрій внаслідок цього все суще взагалі, насамперед конечне буття, певна форма, розкладається”20.

Тому в широкому сенсі слова історія у німецького філософа теж постає, зрештою, як темпоральний рух всього сущого, основою, рушієм і метою якого є ідеальне, духовне начало, абсолютна ідея. Філософія ж історії у нього відповідно теж постає не лише як філософське дослідження планетарного поступу всесвітньо-історичних народів, а й як філософія космічного духу. Зважаючи на це, на думку Альберта Швейцера, і в певному розумінні з ним можна погодитися, “філософія Гегеля постає, отже, космічною філософією історії”21. Адже у нього весь Універсум постає як історія самовиявлення, самоідентифікації й само-здійснення абсолютного духу. Саме у його власній системі, як вважав мислитель, цей величезний за тривалістю та обсягом історичний процес набуває свого виповнення, автентичного самоусвідомлення й завершення.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)