Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 2.1.2.5. Гегель про об’єкт і предмет філософії історії

2.1.2.5. Гегель про об’єкт і предмет філософії історії


Таким чином, об’єктом філософії історії, який є водночас об’єктом і нефілософської, спеціально-наукової історії, постає у Гегеля всесвітня історія, але як предмет філософії історії та сама всесвітня історія постає вже ніби розглянута зсередини її внутрішнього, духовного змісту.

Заслугою Гегеля є також визнання ним відмінності між філософією історії та нефілософською історією:

а) за їх предметами (при спільності об’єкта);

б) за ступенем рефлективності.

Він доводив, і небезпідставно, що саме (і тільки) філософія історії є у повному сенсі слова рефлексією, самосвідомістю історичного процесу розвитку людства, можливості ж будь-яких інших спеціальних галузей історичного пізнання є в цьому плані значно обмеженіши-ми. Врешті-решт, правильною сама по собі є й обстоювана Гегелем думка про відмінність предметів філософії історії та нефілософської історичної науки за їх масштабністю. Зрозуміло, що конкретне смислове наповнення цих ідей, їх трактування та викладення неминуче позначені колоритом тогочасної епохи. Однак, попри всю свою конкретно-історичну зумовленість, філософія історії Гегеля містить у собі низку ідей, завдяки яким входить до золотого фонду філософсько-історичної думки людства. Серед них — ідеї, що стосуються необхідності розмежування філософської та нефілософської історії, об’єкта та предмета філософії історії тощо. Грандіозна філософська система світобудови Гегеля, що справді поставала в одному із своїх вимірів як космічна філософія історії, була на терені західноєвропейської культури чи не останньою за таким масштабом системою філософії. Після нього, за визнанням все того ж Альберта Швейцера, європейська філософія “з працівника, що невтомно виробляв універсальний погляд на культуру, внаслідок краху в середині XIX ст. перетворилась у пенсіонера, який віддалік від світу перебирає те, що вдалося врятувати 22Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)