Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 2.1.3.2. Від монізму до плюралізму

2.1.3.2. Від монізму до плюралізму


Вивчення питання про об’єкт і предмет філософії історії, відмінність цього предмета від інших галузей, що з’ясовують особливості розвитку суспільства, втратило насамперед моністичний характер. Різні підходи до вирішення цього питання були відомі і на класичному етапі історичного пізнання. Однак тоді кожний з цих підходів претендував бути всеосяжним і єдино вірним, витлумачуючи інші або ж як взагалі хибні, або ж як (у крайньому разі) допоміжні, такі, що мають локальне значення. З переходом на некласичну стадію парадигма історичного монізму змінюється парадигмою історичного плюралізму. Моністичне тлумачення історії у цьому контексті теж зберігає право на існування, але вже лише як одна з багатьох можливих версій, своєрідний граничний випадок.

Згідно з плюралістичним розумінням об’єкт усіх галузей історичного пізнання виступає вже не тільки, й не стільки у вигляді єдиного глобального процесу, скільки як множина відносно самостійних динамічних соціокультурних індивідів з різним масштабом, тривалістю життя, ритмом існування тощо. По-іншому ставиться й питання про предмет історичного дослідження. Визнається, зокрема, не тільки можливість, а й необхідність співіснування, у тому числі — і на одному й тому самому рівні узагальнень, різних підходів до розгляду цього об’єкта, коли кожний з підходів окреслює свій, неповторний предмет аналізу.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)