Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 2.1.3.3. Розходження наукоцентричної та наукобіжної тенденцій в історичному пізнанні

2.1.3.3. Розходження наукоцентричної та наукобіжної тенденцій в історичному пізнанні


Наука з переходом історичного мислення на некласичний етап, вже не постає як всіма й одностайно визнане уособлення автентичності осмислення історичного процесу. Якщо, скажімо, для Гегеля вищою точкою розвитку філософії є філософія як наука, а взірцем для всіх інших галузей пізнання, що вказує їм шлях і дає метод для перетворення їх на справжні науки, є філософія, що реалізувала себе в ролі наукової системи знань, то з виникненням некласичної філософії історії ситуація істотно трансформується. З одного боку, продовжує утверджуватись наукоцентричне традиція. Однак водночас в гуманітарному, зокрема в історичному, пізнанні виокремлюється і поширюється інша, протилежна за спрямованістю, наукобіжна тенденція. Це визначальним чином впливає й на розуміння предмета і філософії історії, і всіх інших історичних дисциплін у широкому й вужчому сенсі цього слова.

Яким же чином вирішується проблема об’єкта й предмета філософії історії та інших наук про суспільний поступ з урахуванням дихотомій “моністичне-плюралістичне” та “наукобіжне-наукоцентричне” розуміння історичного процесу?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)