Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 2.2.3.1. Специфіка соціально-філософського підходу до розгляду історії

2.2.3.1. Специфіка соціально-філософського підходу до розгляду історії


За цим підходом діахронічне та синхронічне беруться в їх єдності на паритетних началах. Це перша особливість даного підходу, оскільки філософсько-історичний підхід єдність діахронічного та синхронічного зрізів реалізує з перенесенням акцентів на діахронічний, а загальносоціологічний підхід — на синхронічний зріз.

Другою особливістю соціально-філософського підходу до осмислення реалій історії є те, що вихідним і основоположним береться співвідношення ідеального та реального. Саме ці поняття задають загальний, властивий тільки соціально-філософській теорії, зріз вивчення історичної дійсності та відповідно спосіб категоріальних зв’язків у самій теорії, незалежно від того, чи це буде зв’язок між двома соціально-філософськими категоріями, кількома категоріями у структурі певного категоріального ряду, багатьма категоріями у межах всієї системи соціально-філософських категорій чи, нарешті, між категоріальною системою та окремою категорією — в ході залучення її в означену систему.

Специфічною атрибутивною рисою саме соціально-філософського аналізу історії є, інакше кажучи, те, що тут співвідношення первинного та вторинного постає безпосередньо як співвідношення матеріального й ідеального. Залежно від того, що визнається первинним, а що вторинним, відповідно і відбувається розмежування мислителів на матеріалістів та ідеалістів у розумінні історичного процесу. Однак таке розмежування, по-перше, є досить умовним, діє лише у межах гносеологічної постановки цієї проблеми. По-друге, ці два підходи, особливо в рамках некласичної сучасної філософії, слід розглядати не як ворожі, а як позиції, що взаємодоповнюються, взаємозбалансовують та взаємокоригують одна одну. Так чи інакше, але в будь-якому з двох варіантів визначення співвідношення первинного та вторинного в історії не постає перед дослідником як окрема проблема, редукуючись до діалектики матеріального й ідеального в історичному процесі.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)