Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 2.2.3.2. Своєрідність загальносоціологічного бачення історичного процесу

2.2.3.2. Своєрідність загальносоціологічного бачення історичного процесу


Зовсім по-іншому розглядається історичний процес з позицій загальносоціологічного, а тим більше, філософсько-історичного (у вузькому сенсі слова) підходу. Вже у контексті загальносоціологічного аналізу розрізнення первинного та вторинного не може бути зведеним до опозиції матеріального та ідеального, трансформуючись у відносно самостійну проблему, що потребує спеціального вивчення. У загал ьносоціологічному вимірі світу історичного спрощувати вторинне лише до матеріального (як це роблять ідеалісти) чи лише до ідеального (як матеріалісти) не завжди обов’язково, часто-густо не потрібно, а подекуди й взагалі неможливо. Вже тут протиставлення ідеального та реального, матеріального й духовного, мислення і буття не є таким полярним, як у соціально-філософській площині. Члени означених дихотомій постають у даному разі вже не в своїй чистій, самодостатній формі, а як підпорядковані, плинні й такі, що зникають та знову відтворюються, моменти життєдіяльності справді реального — життєвого, спільного світу людей, певним чином інституалізованого у певну соціальну систему. У контексті загальносоціологічного підходу на перший план виходить вже не поляризація духовного й матеріального, буття та мислення, реального та ідеального, а їхня динамічна єдність у структурі того чи іншого соціального утворення, яка на різних етапах та в різних формах виявлення може фокусуватися на ідеальному (духовному мисленні) чи, навпаки, на реальному (матеріальному бутті) як на одному з іманентних і домінуючих лише тимчасово моментів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)