Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 2.3.3.2. Історична гносеологія та історична епістемологія

2.3.3.2. Історична гносеологія та історична епістемологія


Філософія історії як історична гносеологія, теорія історичного пізнання у широкому сенсі слова, в свою чергу, може поділятися на теорію історичного пізнання (історичну гносеологію) у вузькому значенні цього терміна та на історичну епістемологію. Предметом першої е співвідношення суб’єкта і об’єкта у процесі історичного пізнання; предметом другої — результат цього процесу, тобто історичне знання, його співвідношення з історичною реальністю.

У чому ж полягає відмінність філософії історії як теорії історичного пізнання від, з одного боку, філософії історії як метафізики історії’ чи історіософії, з іншого — від філософської методології історії?

Вище вже було показано, що філософія історії як історіософія вивчає саму реальну історичну дійсність. Реалізуючи цю онтологічну функцію, філософія історії шукає відповіді на запитання типу: “Що таке історія — єдиний процес чи множина відносно замкнених утворень?”, “Чи можна говорити про спрямованість історичного процесу?”, “Чим відрізняються історичні процеси та явища від природних?”, “Має історія мету і сенс, чи ні?” тощо.

В іпостасі ж теорії історичного пізнання філософія історії відповідає вже на зовсім інші запитання: “Що і як вивчають науковці, розглядаючи історію як цілісний універсум?”, “У чому особливість пізнання історії як множини соціокультурних утворень?”, “Чим пізнання історичних процесів і явищ відрізняється від пізнання природних та в чому подібність між цими різновидами пізнання?” тощо. Інакше кажучи, предметом розгляду стає вже пізнавальна діяльність дослідників з вивчення історичного процесу, а не сам процес.

Досить чітко проходить межа й між гносеологічним та методологічним вимірами філософії історії.

Методологію філософії історії цікавить вже не сам по собі історичний процес і навіть не хід пізнання історичних реалій, а порівняно вищий “поверх” — принципи, підходи, прийоми, процедури, форми, способи та методи цього пізнання.

Тематику філософсько-історичної гносеології визначають дослідження характеру взаємозв’язку матеріального та ідеального у ході пізнання історичної реальності: співвідношення реальних фактів історії та гносеологічних фактів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)