Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 2.3.4.1. Поняття методології

2.3.4.1. Поняття методології


Сам термін “методологія” походить від грецьких слів methodos (шлях, спосіб) і logos (слово, вчення, пізнання). Тому спочатку методологія так і тлумачилась буквально, або ж як проста сукупність методів, або ж як наука про методи. Наприклад, в Українській Радянській Енциклопедії методологія визначається як “1) сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в певній науці; 2) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності”70. Часто-густо під методологічними розуміли будь-які теоретичні проблеми тієї чи іншої галузі історичної науки. Однак досить швидко ці початкові традиційні уявлення про методологію як просто про сукупність методів або ж етимологічне тлумачення її як науки про методи виявили свою обмеженість і нині розглядаються, у кращому випадку, як попередні, “шкільні” її визначення.

Значно продуктивнішою виявилася характеристика методології як своєрідної метатеорії у рамках певної науки. Тобто такої підсистеми знань у структурі відповідної науки, яка спрямована на вирішення проблем розробки і застосування методів цієї науки. Однак при цьому дослідники зіткнулися з відомим парадоксом “дурної безконечності”. Він полягає в тому, що успішне вирішення питання про методи побудови теорії певної науки передбачає спочатку наявності метатеорії, тобто теорії, що стояла б “над” створюваною теорією і давала б орієнтири щодо її успішного становлення. У свою чергу, для існування метатеорії необхідна мета-метатеорія, яка б вказувала напрямки розбудови метатеорії. Тому, йдучи цим шляхом, ми неминуче забрідаємо у манівці “дурної безконечності” мета-мета-мета-мета-…теорій. Загроза подібної “дурної безконечності” й була, зокрема, однією з причин, що викликали прийняте сьогодні трактування співвідношення теорії та методології і зумовили службове, прикладне розуміння методології як інструмента подальшого, здійснюваного вже на основі розбудованої теорії, пізнання.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)