Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 2.3.4.4. Розширення сфери дії методології історії

2.3.4.4. Розширення сфери дії методології історії


В ході наступних методологічних розробок поняття методології істотно збагатилося за своїм змістом ще в одному аспекті. Виявилося, що тлумачення методології як галузі, що вирішує проблеми створення і використання методів пізнання, не будучи в принципі хибним, є водночас занадто вузьким за своїм значенням. Адже воно обмежується лише сферою пізнання, тоді як розвиток науки і якісна зміна її положення за умов сучасного науково-технічного прогресу роблять дедалі нагальнішою потребу в розширенні сфери впливу методології Й на царину практичної, предметно-перетворюючої діяльності людей.

Одним з перших, якщо не першим, хто подібним чином підійшов до переосмислення змісту й функцій методології, був засновник Київської школи філософів П.В. Копнін. На відміну від попередніх методологів Колнів охарактеризував метод як систему принципів і прийомів формування не тільки пізнання, а й перетворення дійсності у процесі людської діяльності. “Метод, — писав він, — спосіб досягнення певних результатів у пізнанні та практиці. Довільний метод (чи то метод пізнання чи промислового виробництва) включає в себе пізнання об’єктивних закономірностей, на основі яких виникають прийоми або їх системи для пізнання і практичної дії… Самі по собі об’єктивні закономірності не становлять методу, методом стають вироблені на їх основі прийоми, котрі слугують для подальшого пізнання і перетворення дійсності, для досягнення нових результатів”80. Від методу необхідно відрізняти методологію як систему формування й застосування методів, а також — сферу їх інтерпретації. Саме у цій сфері здійснюється осмислення та оцінка методів, їх вірна чи, навпаки, неадекватна характеристика.

В руслі цієї, започаткованої ще Копніним, традиції можна дати сучасне визначення методології як системи принципів і прийомів розробки та використання методів осягнення історії та перетворення історичної реальності у життєдіяльності людей.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)