Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> Завдання та запитання

Завдання та запитання


1. Що становить об’єкт філософії історії?

2. Виокремте основні значення терміна “історія”; дайте їх загальну характеристику.

8. У чому полягає своєрідність історії як процесу розвитку загалом?

4. Охарактеризуйте основні особливості історії як процесу розвитку суспільства.

б. Розкрийте основні змістові характеристики історії як минулого.

6. Що таке історія як галузь знань? З’ясуйте її основні риси.

7. Чим відрізняються філософські знання про минуле від спеціально-наукових?

8. Дайте аналіз гегелівського розуміння співвідношення історії з іншими формами історіографії.

9. Яким чином переосмислюються об’єкт і предмет історичного пізнання при переході від класичної до некласичної філософії історії?

10. У чому виявляється специфіка інтерпретації об’єкта та предмета історичного пізнання засновниками марксизму та позитивізму?

11. Як трактують об’єкт і предмет історичного пізнання представники наукобіжного напрямку філософії історії?

12. Що властиве наукоцентричній традиції тлумачення об’єкта і предмета історичного пізнання?

18. У чому полягає специфіка постановки питання про об’єкт і предмет історичного пізнання в сучасній філософії історії?

14. Як змінюються місце і роль філософії історії в системі філософського знання на різних етапах розвитку відповідного макроінди-віда історії?

15. Дайте характеристику філософії історії як структурного компонента загальної системи філософських знань.

16. Розкрийте характер співвідношення філософсько-історичного, соціально-філософського та загальносоціологічного підходів до вивчення історичного розвитку.

17. Як співвідносяться філософія історії та історична наука?

18. Дайте загальну характеристику взаємозв’язку історичної онтології, історичної гносеології та методології історії.

19. Розкрийте сутність, особливості предмета та основні завдання історіософії.

20. У чому полягає своєрідність теорії історичного пізнання?

21. Як співвідносяться історична гносеологія та історична епістемологія?

22. Чим відрізняється онтологічний та гносеологічний розгляд законів історії?

28. Як співвідносяться методологія історії та теорія історичного процесу?

24. Охарактеризуйте структуру сучасної методології історії та її основні складові.

26. Розгляньте основні напрями реалізації методологічної функції філософії історії.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)