Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> Розділ 3. Класична філософія історії: основні напрями і етапи розвитку 3.1. Виникнення філософії історії як галузі пізнання: загальна характеристика

Розділ 3. Класична філософія історії: основні напрями і етапи розвитку 3.1. Виникнення філософії історії як галузі пізнання: загальна характеристика


Ще в процесі розвитку стародавніх суспільств розпочинається дуже повільний і поступовий, але невідворотний процес диференціації синкретичної спочатку людської діяльності на дедалі чисельніші й розмаїтіші форми. Одним з найважливіших було при цьому відокремлення духовної діяльності від матеріальної, практичної, предметно-перетворюючої. Адже саме завдяки цьому й стало, власне, можливим конституювання людського пізнання як одного з головних і відносно самостійних видів діяльності людей. Автономізуючись на перших етапах у вигляді утворення синкретичного, пізнавальна діяльність у подальшому теж розгалужується на дедалі чисельніші форми, типи, напрями, галузі тощо. Як один із найважливіших типів людського пізнання виокремлюється, зокрема, філософія, розбруньковуючись в ході наступного поступу і собі на окремі галузі. Серед цих галузей формується, посідаючи досить важливе місце, і філософія історії.

Історичний процес відзначається, як відомо, невичерпною багатоманітністю виявів. Цю різноманітність у системі філософсько-історичного знання відображали численні напрямки та концепції філософії історії. Скажімо, загальновідомим фактом є спрямованість історичного часу з майбутнього через теперішнє у минуле. Філософсько-історичне пізнання фіксує і, в принципі, вірно відображає означену динаміку часу та його спрямованість. І не тільки відображає, а й певним чином оцінює. Відповідно до цього ще у стародавньому суспільстві вибруньковуються три найважливіші напрями філософії історії: прогресистське тлумачення історії, регресистське трактування історичного процесу та концепції історичного коловороту. Тобто прогресистське, регресистська та циклічна філософія історії. Всі ці напрями зберігають своє існування та значення основних і донині.

Варто наголосити, що у XX ст. на пізніх етапах розвитку кожної історичної культури ці напрями репрезентують вже не лінійну, а некласичну філософію історії. Скажімо в Європі з другої половини XIX ст. виникає принципово відмінна, нелінійна філософія історії, докладніший розгляд якої доречно здійснити після аналізу перших трьох напрямів ще як напрямів початкових, лінійних1, пов’язаних з історичним виникненням філософії історії як такої, а також із формуванням, розвитком і функціонуванням класичної, або, як її іще називають, — лінійної філософії історії.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)