Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 3.5.1.12. Шлях до матеріалістичного трактування історії

3.5.1.12. Шлях до матеріалістичного трактування історії


На основі прискіпливого аналізу діяльності та теоретичної спадщини Маркса та Енгельса Г.А. Багатурія доводить, що першим відправним положенням майбутнього матеріалістичного розуміння історії був висновок, зроблений Марксом у його рукопису “До критики гегелівської філософії права”. За цим висновком, не держава визначає громадянське суспільство, а навпаки, громадянське суспільство визначає державу, тобто виробничі відносини (економічний базис) визначають політичну надбудову (ВВ — ПН).

У трьох статтях “Положення Англії” Енгельс на матеріалах аналізу новітньої історії Англії досліджує взаємозв’язки економіки, класової структури суспільства та політики і на цій основі конкретизує категоріальну структуру (ПС — ВВ — ПН). В “Економічно-філософських рукописах” Маркса категоріальна система його розуміння суспільства набуває ще розгорнутішої форми (ПС — ВВ — СВ + ПН + ФСС). Крім того, Маркс тут, а Енгельс у праці “Становище робітничого класу в Англії” підходять до розуміння механізму взаємозв’язку продуктивних сил і виробничих відносин (ПС — ВВ). У “Німецькій ідеології”, “Злиденності філософи” та “Маніфесті Комуністичної партії” здійснено спробу ще конкретнішого розкриття діалектики взаємодії та розвитку продуктивних сил і суспільних відносин. Результатом цього було: 1) остаточне з’ясування загальної структури суспільства (ПС — ВВ — СВ — ПН — ФСС); 2) пізнання загальної закономірності історичного розвитку суспільства (початок учення про суспільні формації); 3) спроба наукового обгрунтування необхідності якісного перетворення тогочасного суспільства як результат розвитку суперечностей між продуктивними силами та виробничими відносинами77 .Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)