Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 3.5.2. Формаційний підхід: основні характеристики

3.5.2. Формаційний підхід: основні характеристики


Зосереджуючи свої зусилля на виявленні каузальних і функціональних зв’язків між основними елементами існуючої соціальної системи у процесі створення такої теорії розуміння історичного процесу, яка відповідала б вимогам науки, Маркс і Енгельс намагалися розкрити сутність історичних процесів і явищ, виявити загальну структуру суспільства як динамічної системи. У процесі формування та подальшого розвитку власної теорії філософсько-історичного знання засновники марксизму (уже на основі знань про цю структуру суспільства) розробляють розуміння суспільства як цілісного соціального організму. Тим самим відбулося своєрідне “повернення” від сутності знову до світу історичних явищ і процесів. Однак останні розглядалися тут уже в єдності зі своєю сутністю у рамках суспільства як органічної динамічної системи. Такий розгляд і здійснив Маркс у процесі написання “Капіталу” і розробки ключового поняття для своєї системи — категорії “суспільно-економічна формація”.

Маркс прагнув за допомогою цієї категорії зобразити суспільство як систему не тільки внутрішньо розчленовану, високодиференційовану, таку, що має складну структуру; а й як систему прогресуючу, динамічну, щоб на цій основі осмислити історію людства як природно-історичний процес розвитку та зміни суспільно-економічних формацій.

Формаційний підхід завершує багатовіковий розвиток класичної філософії історії і водночас є першим нарисом філософії історії некласичного типу. Як і будь-яка попередня, ще суто класична філософсько-історична система, філософсько-історичне вчення Маркса теж грунтується на моністичному, універсалістському розумінні історії. Але якщо попередні мислителі, включаючи Гегеля, пропонували у своїх системах водночас універсалістські філософські конструкції світобудови як такої, то система Маркса обмежується вже лише світобудовою історичного універсуму. З попередниками Маркса єднало також і те, що він трактував всесвітню історію як єдиний лінійно-поступальний процес, а саме: природно-історичний процес послідовної зміни суспільно-економічних формацій.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)