Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 3.5.2.3. Що ж таке “суспільство”?

3.5.2.3. Що ж таке “суспільство”?


Найпростіша відповідь, якою й задовольнявся “класичний” марксизм радянського зразка, стверджувала, що суспільство — це найвища, найрозвиненіша, соціальна форма руху матерії. Подібною відповіддю можна задовольнитися, однак, лише як вихідним, початковим пунктом аналізу. Адже як соціальна форма руху суспільство постає багатогранною невизначеністю, досліджуюючи яку, її принаймні потрібно розглянути:

1) як найвищий ступінь розвитку Природи, якщо останню розуміти в широкому значенні слова. У цьому плані Маркс був цілком правий, зазначаючи, що “сама історія є дійсною частиною історії природи, становлення природи людиною”81. І навпаки, “становлена в людській історії — цьому акті виникнення людського суспільства — природа є дійсною природою людини”82.

2) як корелят природи, іншими словами, як діалектична протилежність природи у власному розумінні слова. Якраз у цьому значенні поняття “суспільство” і використовується найчастіше. Тобто про суспільство як своєрідне і відносно самостійне системне утворення ми говоримо тоді, коли з’ясовуємо його своєрідність щодо природи.

Часто-густо, говорячи про суспільство взагалі, відразу ж вдаються до застереження, аби не розуміти під ним якусь над істоту, що має надособисте, незалежне відносно окремих індивідів, буття. Історія справді не діє і не здійснює ніяких подвигів і вчинків. Діє людина, а вся всесвітня історія — не що інше, як самопородження людини завдяки власній діяльності.

Це дуже важливий аспект змісту поняття “суспільство”, але лише один аспект.

Не менш важливою характеристикою цього поняття є те, що суспільство не зводиться до механічної сукупності індивідів, а постає передусім як ансамбль конкретно-історичних (причому не тільки безпосередніх, а й обов’язково опосередкованих) зв’язків і відношень, у яких ці індивіди перебувають між собою. Отже, “суспільство” — най загальніше поняття для характеристики світу людини і обмеження його від світу природи.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)