Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 3.5.2.6. Найважливіші значення поняття “суспільно-економічна формація” за Марксом

3.5.2.6. Найважливіші значення поняття “суспільно-економічна формація” за Марксом


Основні терміни: “суспільно-економічна формація” та “суспільна формація”. Суспільно-економічна формація найчастіше трактувалась як сукупність виробничих відносин; суспільна формація — як сукупність усіх суспільних відносин. Окрім цих, використовуються терміни: “історична формація”, “економічна формація”, “формації суспільного виробництва”.

У працях Маркса окреслюється ще кілька значень поняття суспільно-економічної формації. Так, у Вступі праці “До критики політичної економії” 1859 р. термін “суспільно-економічна формація” використовується у найширшому значенні — не історично визначеної економічної структури суспільства, а економічної структури суспільства, не детермінованої історично. Він пише: “У загальних рисах азіатський, античний, феодальний і сучасний буржуазний способи виробництва можна означити як прогресивні епохи економічної суспільної формації”84.

У найширшому значенні — економічна структура суспільства взагалі — термін “суспільно-економічна формація” двічі вживався ще дещо пізніше — у рукопису “До критики політичної економії” 1861 – 1863 рр.”.

Ширше звичайного, але уже не так, як згадувалося вище, поняття формації трактується К. Марксом і у 1881 р., у начерках листа до В. Засулич, де накреслено поділ на три великі формації — первинна (докласове суспільство), вторинна (класове суспільство) і третинна (безкласове суспільство). Щоправда, Маркс говорить тут не про суспільно-економічну, а про суспільну формацію.

Отже, основні значення формації у Маркса такі:

1) історично визначена сукупність виробничих відносин;

2) історично визначена сукупність суспільних відносин; 8) економічна структура суспільства взагалі;

4) ступінь історичного розвитку суспільства: первинний (докласове суспільство), вторинний (класово-антагоністичне суспільство), третинний (комуністичне суспільство);

5) історичний тип суспільства;

6) різновид історичного типу суспільства (формації первіснообщинного суспільства).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)