Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 3.5.2.8. Зміна акцентів у єдності інтуїтивного та дискурсивного при побудові вчення

3.5.2.8. Зміна акцентів у єдності інтуїтивного та дискурсивного при побудові вчення


З самого початку розробки свого розуміння історії Маркс керувався певним уявленням про історію суспільства як своєрідну цілісність, котра спочатку сприймалася з переважанням інтуїтивного моменту і лише потім дістала обгрунтування і дискурсивний виклад у системі філософсько-історичних понять. Однак інтуїтивний момент сприйняття історії суспільства як реальної конкретної цілісності не є тільки початковим пунктом, він відіграє у Маркса важливу роль на всіх етапах усвідомлення цієї цілісності та створення його філософсько-історичної системи. “Реальний суб’єкт, — зазначав Маркс (вживаючи поняття “суб’єкт” як логічний термін, тобто те, що має певні предикати. — І.Б.), — весь час лишається поза головою, існуючи в усій своїй самостійності, поки голова ставиться до нього тільки умоглядно, тільки теоретично. Тому і при теоретичному методі суб’єкт — суспільство — повинен постійно витати у нашому уявленні як пе-редпосилка”85.

Маркс конкретизує цю думку на прикладі категоріального аналізу економічного життя суспільства, спеціально наголошуючи при цьому, що вона має загальнометодологічну значущість. “Як взагалі в усякій історичній, соціальній науці, — писав він, — при розгляді поступального руху економічних категорій треба завжди мати на увазі, що як у дійсності, так і в голові суб’єкт — тут у нас сучасне буржуазне суспільство — є щось дане і що тому категорії виражають форми існуючого буття, визначення існування, часто тільки окремі сторони цього певного суспільства, цього суб’єкта, і що воно через це також і для науки починається зовсім не тільки там, де йдеться про нього як таке”86.

Постаючи як цілісність, певна динамічна система, спочатку сприйнята лише інтуїтивно, пізніше — через те ж інтуїтивне сприйняття, але вже конкретизоване у тих чи інших категоріальних визначеннях, історична реальність у Маркса набуває свого системного відображення достатньо повною мірою лише після вироблення і методологічного застосування категорії “суспільно-економічна формація”. Ті самі форми, котрі до вироблення цієї категорії використовувалися Марксом для характеристики цілісності історичного процесу, певних історичних типів суспільства (сукупність виробничих відносин, спосіб виробництва тощо), тут є вже не уособленням цієї цілісності, вії ланками, її особливими, підпорядкованими і залежними формами, категоріями, що відображають уже лише різні сторони органічної цілісності соціально-історичної системи. Такою цілісністю, структурованою і динамічною соціально-історичною системою і постає суспільно-економічна формація.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)