Головна Головна -> Підручники -> Підручник Філософія історії ( Бойченко І.В.) скачати онлайн-> 3.5.2.11. Обернення категоріальної послідовності

3.5.2.11. Обернення категоріальної послідовності


Так, в ученні Маркса, в ході вироблення поняття “суспільно-економічна формація” чи не визначальну роль зіграло виокремлення виробничих відносив з усіх суспільних відносин загалом, прийняття базисного значення матеріального виробництва в житті суспільства, детермінуючої ролі способу виробництва щодо соціального, політичного то духовного життя людей. У подальшому ж відбувається своєрідне обернення, конкретизація Марксом таких наріжних категорій його системи, як “матеріальне суспільне виробництво”, “виробничі відносини”, “спосіб матеріального суспільного виробництва” тощо. І здійснюється ним ця подальша конкретизація уже, навпаки, з опорою на категорію “суспільно-економічна формація”, з урахуванням специфіки різних формацій як самобутніх соціально-історичних цілісностей.

Наприклад, саме завдяки з’ясуванню особливостей сучасної йому формації як цілісної, органічної системи Маркс зміг домогтися поглибленого вивчення специфічних характеристик саме (і тільки) того способу виробництва, який притаманний певній формації, а завдяки цьому — і виділенню у самому суспільному виробництві того його різновиду, який зумовлює своєрідну, історично неповторну форму реалізації взаємозв’язку продуктивних сил щодо виробничих відносин, тобто якісну відмінність власне способу виробництва. Грунтуючись на матеріалах цього аналізу, Маркс робить узагальнення, яке з певними застереженнями можна визнати за прийнятне і сьогодні. “Кожна форма суспільства, — писав він, — має певне виробництво, яке визначає місце і вплив усіх інших виробництв і відношення якого через це цілком так само визначають місце і вплив усіх інших відношень”89 .Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Філософія історії ( Бойченко І.В.)